Boşanma Sonrası Nafaka

Nafaka Nedir?

Nafaka davaları hakkında genel bilgiler

Nafaka nedir?

Boşanma sonrası nafaka konusu, kapsam ve şartları bakımından en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Anlaşmalı veya çekişmeli olarak boşanma davası açan eşler her iki durumda da nafaka talebinde bulunabilir. Nafaka kavramı, boşanan eşlerden birisinin diğer eşe ödemekle yükümlü olduğu aylık olarak tanımlanabilir. Nafaka kararı sadece hakim tarafından verilebilir ve nafaka kararı yasal bir yükümlülüktür. Nafaka, eşler arası boşanma davası devam ederken, eşin zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması ve hayatını idame ettirebilmesi için ödenebileceği gibi boşanma sonrasında da aylık olarak ödenebilmektedir. Davayı gören hakim tarafından nafaka kararı verilebilmesi için kanunda yer alan şartların mutlak olarak sağlanması gerekmektedir.

Kanunla tanımlanmış olan birden fazla nafaka türü bulunmaktadır. Bunlar tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak belirlenmiştir. Yazımızın geri kalan bölümlerinden bu nafaka çeşitlerinin açıklamalarını da bulabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler, boşanma kararını alırken nafaka konusunda da aralarında bir anlaşmaya varmış olurlar. Bu sebeple dava süreci çekişmeli davalara nazaran çok daha kolaydır. Çekişmeli boşanma davalarında ise nafaka çekişme konularından birisi olabilir. Bu durumda hakim dava üzerinde gerekli olan incelemeleri yaptıktan sonra nafaka konusunda son kararı verir.

Nafaka Nasıl ve Kime Bağlanır?

  • Tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası boşanma davalarında istenebilecek nafaka 3 nafaka türüdür. Bu kapsamda;
  • Yoksulluk Nafakası; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 175. maddesi uyarınca  “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.” Yoksulluk nafakası boşanma davası sürerken istenebileceği gibi boşanma davası sonuçlandıktan sonra da talep edilebilir. Şayet boşanma davası anlaşmalı olarak açılmış ve anlaşma protokolünde eşlerden birisi yoksulluk nafakası istemediğini açık bir şekilde belirtmemiş ise boşanma davası sonrası yoksulluk nafakası talep edebilir. Yoksulluk nafakası talep edebilmek zaman aşımına tabidir. Boşanma hükmünün verilmesinden bir yıl sonrası itibari ile istenen nafakalar zaman aşımına uğramış olur.
  • İştirak Nafakası; Müşterek çocukların velayetini üzerine verilmeyen eş, her durumda bu çocukların ihtiyaç ve giderlerine ortak olmakla sorumludur. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için İştirak Nafakası talep edilebilir. Boşanma davası sonucunda; velayet anneye verildiyse baba, babaya verildiyse anne kendi maddi gücü ve olanakları çerçevesinde çocuğun ihtiyaçlarını karşılanmasına ortak olmak zorundadır. Boşanma davasının anlaşmalı olarak görülmüş olması iştirak nafakası istenmesine mani değildir. Bununla beraber çocuğun dünya gelmesi boşanma davasının bitmesinden sonra gerçekleşmiş ise yeni bir dava açılarak iştirak nafakası talep edilebilir.
  • Tedbir Nafakası; Adından da anlaşılacağı üzere oluşması muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi amacı ile hakim tarafından karara bağlanabilir. Boşanma davası devam ederken; hakim varsa müşterek çocukların velayetini geçici olarak eşlerden birisine verir. Bu durumda velayetin kendisine verilmiş olduğu eşin zor durumda kalmaması ve gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla tedbir nafakası verilir. Tedbir nafakası; açılmış olan boşanma veya ayrılık davası süresince çocukların bakımı ve geçinme başta olmak üzere mal yönetimi ve barınma gibi konularda yaşanacak maddi mağduriyetlerin engellenmesi için uygulanan geçici bir önlemdir.

Nafaka Hakkında Genel Bilgiler

Nafaka hakkında sık sorulan sorular

Nafakayı Kim Talep Eder?

Nafaka Talebi Kimden Gelir?

Boşanma Davası Süreci

Nafaka konusunda genel kanı, eşlerden erkek olan tarafın nafaka ödemekle yükümlü olduğu yönündedir. Bu düşünce tamamı le yanlış bilgiden kaynaklanır.  Medeni Kanun’a göre kadın ve erkek eşittir ve her durumda eşit haklara sahiptir. Bu sebeple boşanma davalarında erkek tarafı da nafaka talebinde bulunabilir. Nafaka kararının verilmesinde belirleyici faktör tarafın cinsiyeti değil boşanmaya konu olan sebeplerdeki kusur durumudur.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?