Evlenmeye İzin- İddet Müddeti

Evlenmeye İzin- İddet Müddeti Nedir?

Nedir? Nasıl Uygulanır?

Evlenmeye İzin- İddet Müddeti Nedir?

İddet müddeti; bekleme süresi anlamına gelmektedir. İddet müddeti boşanmak isteyen kadının, boşanma davası sonuçlandık itibaren 300 günlük süre dolana kadar evlenemeyeceğini belirten bir kavramdır. Medeni Kanun da bu şekilde bir bekleme süresinin öngörülmesi; boşanan kadının eski eşinden hamile olması durumunda yeni evliliği çerçevesinde doğacak çocuğun korunmasını amaçlamaktadır.

Konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse. A ve B mevcut evliliklerini sonlandırmış olsun. A isimli kadın B isimli erkek ile evliliğini mahkeme kararı ile sonlandırdıktan sonra şayet C isimli erkek ile evlenmek isterse, kanun gereği 300 günlük bekleme süresine uymalıdır. Böyle bir bekleme süresinin istenme amacı şu şekilde açıklanabilir. A ile B boşandıkları vakit, A isimli kadının B isimli erkekten hamile olma durumu ihtimal dahilindedir. Bu şartlar altında A isimli kadın C isimli erkek ile evlenir ve bu evlilik sırasında çocuk dünyaya gelirse; çocuğun gerçek babasının kim olduğu konusunda bir belirsizlik olacaktır. Evlenmeye izin ya da iddet müddeti bu tür olası karmaşaların önüne geçmek için kanunla belirlenmiştir.

Bununla beraber boşandıktan sonra 300 günlük süreyi beklemek istemeyen kadınlar; bu sürenin kaldırılması amacı ile İddet Müddeti kaldırma davası açabilirler. Kadın tarafından açılacak bu dava sonucunda, kadın, bekleme süresi dolmadan yeni bir evlilik yapmaya hak kazanır.

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

  • İddet Müddetinin kaldırılması kanunen mümkündür. İddet Müddetinin kaldırılmasını isteyen kadın bu amaçla Aile Mahkemesinde dava açmalıdır.
  • Davanın açılmasından sonra; Aile Mahkemesi, davacı kadının hamile olup olmadığının kesin olarak tespit edilmesi için kadını hastaneye sevk eder.
  • Mahkeme tarafından gebelik testi amacıyla hastaneye sevk edilen kadının hamile olmadığı, gerekli testler ile teyit edilir ve bu resmi yazı ile onaylanırsa, davacı kadın bu yazıyı Aile Mahkemesine sunar. Bunun üzerine Aile Mahkemesi davanın kabulüne yani iddet müddetinin kaldırılmasına karar verir.
  • İddet Müddeti, boşanan kadın şayet hamile ise ve bu süre içerisinde de doğum gerçekleşirse sona erer.
  • Şayet boşanan kadın, boşandığı eşi ile tekrar evlenme kararı alırsa bu durumda herhangi bir bekleme süresine uymak zorunda değildir. Eşlerin tekrar evlenmeleri için iki tarafından herhangi bir süre beklemesine gerek yoktur.
  • Eşi kaybolan bir kadın da başkası ile evlenemez. Böyle bir durumda, eşi kaybolan kadın eşinin hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin yüksek olduğunu kanıtlayarak eşi hakkında gaiplik kararı aldırmalıdır. Ancak o halde yeniden evlenebilecektir.
  • Evlenmeye İzin- İddet Müddeti davaları yeniden evlenmek isteyen kadının yerleşim yeri mahkemesinde görülür.
  • Bekleme süresini kaldırılması davasında hastane tarafından hamile olmadığı belirtilen kadın, bekleme süresi içinde doğum yaparsa bu durumda çocuğun babasının boşanılan eş olduğu yönünde karar verilir ve çocuk eski eşin nüfusuna kayıt edilir. Fakat taraflar başka bir durumun varlığının söz konusu olduğunu düşünüyorlarsa bu sefer de olayın netleşmesi açısından DNA testine başvurulur. DNA testi sonuçlarına göre çocuğun durumuna mahkeme tarafından karar verilir.

İddet Müddeti Kaldırılması

Evlenme izni nasıl alınır?

Evlenmeye izin davası

Nedir, nasıl açılır?

Evlenme izni davası açmak

Evlenmeye izin davası, normal şartlar altında evlilik kararı alması mümkün olmayan kişilerin evlenmesine izin verilmesine yönelik açılan davalardır. Ülkemizde evlenme yaşı 17 olarak belirlenmiştir. Bu yaşında 16 yaşından büyük olmak kaydı ile 18 yaşından küçük olan kişilerin evlenebilmeleri için mahkemeye evlenmeye izin davası açılır. Dava çerçevesinde mahkeme, kişilerin evlenmelerini gerektirecek bir durum olup olmadığını araştırarak konu hakkında karar verir. Örnek olarak gebelik ve belli bir süredir aynı yerde yaşıyor olma durumları geçerli sebepler olarak görülebilir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?