İştirak Nafakası

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak Nafakasına Genel Bakış

İştirak Nafakası Nedir?

İştirak nafakası, boşanma davası sonucundan müşterek çocuğun eğitim, barınma, sağlık ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile ödenmesine karar verilen nafaka türüdür. İştirak nafakasının belirlenmesindeki temel amaç çocuğun korunmasıdır. Bu nedenle boşanma davasının taraflarının hangi oranda kusurlu olduklarının iştirak nafakasının tespitinde herhangi bir önemi yoktur. İştirak nafakası belirlenmesinin ardından yatan temel husus; eşlerin çocuğun yetiştirilmesinden, eğitim ve barınmasından ortak derecede sorumlu olmaları prensibidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında anlaşmalı boşanma protokolü ile iştirak nafakası talep edilmeyeceğine ortak olarak karar verilmiş olması, daha sonradan bu nafaka türünün talep edilmeyeceği anlamına gelmez. Eşler boşanma sürecinde aralarında iştirak nafakası olmayacağı yönünde karar vermiş olsalar da, eşlerden birisi daha sonra iştirak nafakası talebinde bulunabilir.

Boşanma davasını açılması ile birlikte eşlerden birisini ödemesine karar verilmiş olan tedbir nafakası boşanma davasının sonuçlanması ile birlikte iştirak nafakasına dönebilir.

İştirak Nafakası Hakkında Sık Sorulan Sorular

  • Çocuğun velayeti kendisine verilmiş olan eş, varsa çocuğa atanan kayyım, çocuğun vasisi ya da temyiz kudretine sahip olan çocuk iştirak nafakası almak için başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
  • İştirak nafakasının hesaplanmasında karar hakimindir. Hakim iştirak nafakası tutarını hesaplarken çocuğun gelişimi ve eğitimi için gerekli olan harcamaları, ülkedeki alım gücünü ve eşlerin ekonomik durumları göz önünde bulundurur.
  • Bu sebeple henüz okul çağına gelmemiş bir çocuk için kararlaştırılacak iştirak nafakası tutarı ile üniversite çağına gelmiş bir çocuk için bağlanacak iştirak nafakası tutarları aynı olmayacaktır. Aynı şekilde iştirak nafakasını belirlenmesinde eşlerin gelir seviyeleri de aynı derecede önemlidir.
  • İştirak nafakası çocuk 18 yaşını doldurana veya evlenene kadar ödenmek zorundadır. Bu zaman zarfında çocuk mahkeme tarafından ergin kılınırsa yine iştirak nafakası son bulur. Bu noktada önemli husus; ergin olan çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa eğitim hayatı sonlanana kadar iştirak nafakası ödemesi devam eder.
  • Yukarıda belirttiğimiz şartlar yerine gelir veya nafaka ödemekten sorumlu olan eş hayatını kaybederse iştirak nafakası son bulur.
  • İştirak nafakası çocuğun gelişimi ile doğrudan alakalı olduğu için ödenmemesi durumu yaptırıma bağlanmıştır.
  • İştirak nafakasını ödemekten sorumlu tutulan eşin, nafakayı ödememesi durumunda cebri icra ile tahsil yoluna gidilir. Nafakanın tahsil edilmesi için borçlunun maaşına, maaşında daha önceden haciz olsa bile tekrar haciz konulabilir ve nafaka miktarının tamamı maaşından haciz edilir.
  • İştirak nafakasının zaman içerisinde hangi oranda artacağı hakim tarafından, güncel ekonomik veriler de göz önünde bulundurularak karar bağlanabilir. Şayet bu şekilde bir karar verilmediyse taraflar ilerleyen zamanlarda uyarlama davası açma hakkına sahiptir.
  • İştirak nafakası kanun gereği, er ay peşin olarak ödenir. Bu nafaka sadece para ile ödenmektedir. Taraflar aksi üzerinde anlaşmadıkça ve bu anlaşma da davayı gören hakim tarafından uygun bulunmadıkça iştirak nafakası Türk parası cinsinden ödenmelidir.

Sık Sorulanlar

İştirak nafakası hakkında genel bilgiler

İştirak nafakası hesaplama

İştirak nafakasının hesaplanma yöntemi

İştirak Nafakası Nasıl Hesaplanır?

İştirak nafakası belirlenmesindeki amaç çocuğu muhtemel ihtiyaçlarının düzgün bir şekilde karşılanmasıdır. İştirak nafakası belirlenirken dikkat edilecek bazı ölçütler bulunmaktadır. Bu ölçütler arasında en belirleyici olanı çocuğun ihtiyaçlarıdır. Çocuğun yiyecek, giyecek, barınma, eğitim, harçlık, dinlenme (tatil) giderleri nafaka belirlenmesinde dikkate alınacak öncelikli hususlardır. Bunun yanında belirlenecek nafakası eşlerin ekonomik durumları oranında belirlenmelidir. Nafaka bağlanacak çocuğun herhangi bir geliri varsa; bu da iştirak nafakasının belirlenmesinden bir ölçüt olacaktır. Eşlerin maddi ve sosyal durumlarının belirlenmesi ile nihai karar hakim tarafından verilir. Hakim kararını verirken takdir yetkisini kullanarak hakkaniyete uygun bir nafaka miktarı belirler.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?