Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılım

Evlilik Birliğinde Edinilmiş Malların Dağılımı

Edinilmiş malların boşanma durumunda vaziyeti

Evlilik Birliğinde Edinilmiş Mallara Katılım

Boşanmada mal paylaşımının nasıl yapıldığı en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Medeni kanun gereği, boşanman gerçekleştikten sonra malların eşit olarak paylaşımı öngörülmüştür. 2002 yılından önceki dönemde mal paylaşımı davalarında, söz konusu mal kimin üzerine kayıtlı ise malın hak sahibinin o taraf olduğu kabul edilmekteydi. Bu durum beraberinde büyük sıkıntıların ve problemlerin doğmasına neden olmaktaydı. Örneğin evlilik birliği içerisinde birlikte bir araç alan eşlerin boşanmaları durumunda araç kimin üzerine kayıtlıysa ona veriliyordu. Bu durumun taraflar için haksız sonuçlar doğuracağı ise açıktır. 2002 yılı itibari ile yapılan değişikliklerle, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi yasal rejim olarak kabul edilmiştir. Bu kabul çerçevesinde eşler evlilik birliği içerisinde edinmiş oldukları malları eşit bir şekilde paylaşırlar. Bu durumun belli başlı istisnaları olmakla birlikte genel kabul malların eşit olarak paylaşımı yönündedir.

Boşanmada mal paylaşımı sırasında temel kural; evlilik birliği dahilinde edindiği mallar eşit olarak paylaşılırken evlenmeden önce satın almış oldukları mallar bu paylaşıma dahil edilmez.  Boşanmada mal paylaşımı davası boşanma üzerinden belirli bir süre geçmeden açılmak zorundadır. Kanun gereği, boşanma davasının kesinleşmesinin ardından 10 yıllık süre içerisinde davanın açılması gerekmektedir. Şayet boşanma sonrası 10 yıl geçmesine rağmen dava açılmadıysa, dava hakkı düşer.

Boşanmada Mal Paylaşımı Hakkında Merak Edilenler

  • Mal paylaşım davası boşanma davasının kesinleşmesinden sonra görülmektedir. Bu dava çerçevesinde taraflar; katılma alacağı, katkı payı alacağı ve değer artış payı alacağı talebinde bulunabilirler.
  • Tarafların evlilik öncesi edinmiş oldukları mallar hiçbir suretle mal paylaşımına dahil edilmez. Malların paylaşımı yapılmadan önce her eş öncelikli olarak kendisine ait olan malları alır. Paylaşım bundan sonra yapılır.
  • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları, kişinin sadece kendi kullanımına uygun olan mallar, eşin miras yolu ile ya da karşılıksız kazanma yolu ile elde ettiği mallar kişisel mal olarak sayılmaktadır. Bu sebeple mal paylaşımına dahil edilmezler.
  • Evlilik içinde edinilmiş mallar, çalışmanın karşılığı olan gelirler, yukarıda sayılan mallardan elde edilen gelirle (malın kendisi değil o maldan elde edilen gelir; örneğin kira geliri), çalışma gücünün kaybı nedeni ile ödenen maddi tazminatlar, sosyal yarım kuruluşları yada meslek toplulukları tarafından yapılan ödemeler kişisel mal olarak kabul edilmez. Bu sebeple boşanma sonrasında eşit olarak paylaşımı yapılır.
  • Mal paylaşımı sırasında eşlerden birisi herhangi bir malın kendi kişisel malı olduğunu iddia ediyorsa bu iddiasını kanıtlamak ile yükümlüdür. Şayet bu iddiasını kanıtlayamıyorsa mal edinilmiş mal olarak kabul edilir.
  • Anlaşmalı boşanma davaları, tarafların boşanma sürecinde ve sonrasında oluşacak durumlar hakkında önceden karar birliğine vardıkları davalardır. Bu tür boşanma davalarında eşler, malların nasıl paylaşılacağına kendi aralarında karar verirler. Bu kararlarını da yazılı olarak belirtirler. Mal paylaşımı tarafların iradelerine uygun olarak yapılır.
  • Anlaşmalı boşanma davasında malların ne şekilde paylaşılacağına ilişkin açık ve net bir hüküm yoksa, davanın sonuçlanmasını izleyen 10 yıllık süre içinde mal paylaşım davası açılabilir.

Mal Paylaşımı

Boşanmada edinilmiş malların durumu hakkında sık sorulan sorular.

Boşanmada Mal Paylaşım Davası

Mal paylaşımında çekişme

Boşanmada Mal Paylaşım Davası Hangi Mahkemede Görülür?

Mal paylaşım davalarında yetkili mahkeme ise şu şartlara göre belirlenmektedir;

  • Eşlerden birisi hayatını kaybetmiş ise, hayatını kaybeden eşin bulunduğu yer mahkemesi görevlidir.
  • Eşler boşanma davası ise boşanmışlar ise boşanma davasını görüldüğü mahkeme mal paylaşımım davası içinde yetkilidir.
  • Diğer her durumda davalı tarafın bulunduğu yer mahkemesi görevlidir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?