Boşanma Davası

En Uygun Şekilde Boşanma davası nasıl açılır? Hangi mahkemelerde ayrılık davaları görülür? Davalar için avukat gerekir mi? Çekişmeli ve Anlaşmalı boşanma kavramları

Boşanma Davaları

Genel Olarak Boşanma Davası

Genel Bakış

Kuşkusuz ki hiçbir evlilik boşanma hedefi ile başlamaz. Herhangi bir çift yoktur ki evliliğe adım atarken akıllarının bir köşesinde de boşanma ihtimali olsun diye düşünebiliriz. Ne yazık ki, büyük umutlarla adım atılan evlilik yolculuğunda bazen istediğimiz gibi gelişmez. Aradığımız istediğimiz mutluluğu söz konusu olmaz kimi zaman. Hatta şartlar ve durumlar öylesine büyük çıkmaza girer ki, boşanma seçeneği öne çıkar.

Üzücü bir süreç olsa da bazı durumlarda hayatın önümüze çıkarttığı, zorunlu bir seçenektir. Hatta boşanma halinde şartlar daha iyileşme ihtimaline sahiptir. Tabii kanun da bu tarafta yer almak. Aile birliğinin korunması, kanunun da önceliğidir. Hatta avukatlar da bunun için çaba sarf eder.

Kanunlarımızda, aile birliği önemli bir yere sahiptir. Anayasamızda da bu konu önemle yazar. Toplumun sağlıklı bir şekilde sosyal yaşamı bununa ilgilidir. Hatta nüfusun stabil tutulması da bununla ilişkilidir.

Bununla birlikte pedagojik olarak da evlilik önemlidir. Uzmanlar çocukların sağlıklı gelişimi için bunu belirtir. Hatta bunun için kamusal destek söz konusudur.

Çekişmeli boşanma durumlarında özellikle çocukların durumu önemlidir. Öncelikle bu durum dava konusudur. Tarafların boşanma sonrası velayet durumu önemlidir. Hatta bu davaların en önemli bileşeni çocukların durumudur.

Süreç

Boşanma süreci, boşanma dilekçesini yazımı ile başlar. Dilekçe kanunda belirtilen usullere uygun bir şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçede davanın hangi mahkemede açılacağı yazar. Bununla birlikte, boşanmaya konu olan tarafların isim, soy isim bulunur. TC kimlik numaraları ile boşanma sebepleri açık bir şekilde burada yazar. Bunların yanında delillerinde dilekçede açık ve net bir şekilde belirtilmesi hak kaybına uğranmaması açısından önemlidir. Bu yüzden dava dilekçesini uzmanların hazırlaması, önemlidir.

Boşanmak isteyen kişiler dava dilekçeleri ile dava açma hakkına sahiptir. Varsa davalarında ortaya koyacakları deliller ile birlikte avukat tutma zorunluluğu olmadan boşanma davası açmak mümkündür. Bununla birlikte, avukat tutmak her zaman bir seçenektir. Boşanma davası süreci avukat tarafından hassasiyetle takip edilecektir.

Tabii boşanma avukatı olarak görev yapan meslek mensupları bu iş için eğitim görür. Süreçlerin daha kolay ve tarafların hak kaybı yaşamamasını sağlayacak biçimde sürmesini temin ederler. Avukat tutmak sağlıklı bir yöntemdir denmesi mümkündür.

Velayet ve malların nasıl paylaşılacağı konusu karmaşıktır. Bu nedenle avukatlar bu noktada destek olur. Ayrıca avukatların ara bulucu rolü de vardır. Bu sayede daha kolay süreçler ortaya çıkar. Hatta tarafların birbirini görmesi dahi gerekmez. Özellikle çekişmeli davalarda bu faydalıdır. Bundan böyle avukatların görüşmesi kavramı da buradan gelir.

boşanma davası

Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açmak için, boşanma davasını açacak olan eş tarafın gerekçe göstermesi şarttır. Ayrılık sebepleri Medeni Kanun’da yer alıyor olup; Medeni Kanun’a göre boşanma sebepleri şunlardır;

  • Zina; Taraflardan birisi zina ederse bu Medeni Kanun’a göre geçerli bir boşanma sebebidir. Muhatap olan eş, zina edeni bağışlarsa dava söz konusu olmaz.
  • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış sebebi ile de boşanma davası açılabilir. Tıpkı zina da olduğu gibi bu durumda da affeden eşin boşanma davası açma hakkı düşer.
  • Suç İşleme ve haysiyetsiz hayat sürme; Bu durumda eşlerin aile olarak bir arada durma durumu yoktur. Bu durumda da boşanma davası açmak mümkündür.
  • Tek; Kanunda belirtilen koşulların sağlanması durumunda terk eylemi de haklı bir sebeptir.
  • Akıl Hastalığı; tedavinin mümkün olmadığı durumlarda resmi kurumlardan alınacak raporlar ile desteklenmelidir.
  • Evlilik Birliğinin Sarsılması

Güncel mevzuat hakkında bilgiye Adalet Bakanlığı ve mevzuat bilgi sistemi üzerinden ulaşmak mümkündür. Kanun ve Yönetmelikler ile boşanma davası konularını da kapsayan diğer kanuni dökümanlar burada yer alır.

Keyfi Boşanma Davası Kavramı

Kimi durumlarda eşlerden herhangi birisi sebepsiz boşanmak ister. Tabi kanuna göre böyle bir mazeret kabul edilmez. Keyfi olarak aile birliğini sonlandırmak kanunda yoktur. Kanunda sevginin bitmesi veya aradaki enerjinin yok olması farklı şekillerde yazar.

Örneğin, eşlerden birisinin artık eşini sevmiyor olması bir sebep olarak yazmaz. Ancak bu durum başka sebeplerle bağlı sayılması mümkün olan bir durumdur. Bu durumda eş anlaşma talep etmelidir. Eğer diğer eş bunu kabul etmez ise diğer nedenler başvurmak mümkün olabilir. Normalde sebep göstermek, dava için gereklidir. Hatta sebepsiz dava açılmaz. Ancak boşanmak isteyen eşin, geçimsizlik iddiası ile dava açması mümkündür. Tabii bunun geçerliliğine mahkeme karar verir. Dava reddi mümkündür ki, hakim davayı erteleme yetkisine de sahiptir. Bu genellikle birliği korumak için yapılır. Tarafların düşünmesi için süre tanımak gibi düşünmek mümkündür. İyi niyetli bir çaba olup, devam eden davalarda izleme neticesinde karara bağlamak mümkündür.

Kısacası sebepsiz boşanma diye bir kavram yoktur. Kaldı ki, zaten bu durum mantıklı da değildir. Kimse sebep olmadan aile birliğini bitirmez. Bir hata olması ve anlık bir karar olması ihtimaline karşı kanun tedbirlidir. Tarafların birliği bozması şarta bağlıdır.

Neler boşanma davası konusu olabilir?

Hangi sebeplerle dava açılabilir?

Ne kadar sürer?

Süreç Bakımından Boşanma Davaları

Boşanma Davası Süreci

Temel olarak boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak ikiye kısımda yer alır. Açılan boşanma davasının ne kadar süreceği öncelikli olarak hangi tür boşanma davası olduğu ile ilgilidir.

Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar anlaşır. Evliliğin her iki tarafı da boşanma ve boşanma sonrası süreçler konusunda anlaşmış durumdadır. Aralarında yapmış oldukları anlaşma ile evlilik birliğini sona ermesi şeklindedir. Bu davalar genellikle karar verdikleri için boşanma tek celsede gerçekleşir. Bunun yanında anlaşmalı da olsa; öncelikle bir davanın açılması ve bunu müteakip bir dava gününün belirlenmesi gerekir. Dava gerçekleştikten sonra gerekçeli kararın yazılması da yine zaman alacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları yukarıda belirttiğimiz süreler gibi uzun değildir. Ancak mahkemelerin yoğunlukları da dikkate alındığında 1 ile 3 ay içerisinde bitmesi mümkündür.

Çekişmeli boşanma davaları ise maalesef anlaşmalı boşanma davaları kadar kolay süreçler değildir. Bu tip boşanma davalarının tek celsede sonlanması mümkün olmayıp uzun süren davalardır. Davanın başlamasının ardından ön inceleme davasını yapılır. Delillerin incelenmesi ve varsa tanıkların dinlenmesi de dava süresini ayrıca uzatacak etkenlerdir. Davanın bitmesi ile üst yargı yolları açılır. Bu süreçler de yine sürenin uzamasına neden olacaktır. Çekişmeli boşanma davalarının daha uzun olması muhtemeldir. Yukarıdaki etkenler de göz önüne alındığında ortalama olarak 1,5 ile 3 yıl arasında sürmektedir. Hatta daha karmaşık davalar da söz kayıtlara geçmiştir.

Boşanma davası açmak için boşanma avukatı şart değildir. Buna rağmen pek çok kimse avukata başvurur. Siz de bunun için avukatlar tutma hakkına her zaman sahipsiniz.

Emin misiniz?

Boşanma davası açmadan önce detaylıca düşündünüz mü? Bu kararınızdan emin misiniz? Hatta aile bireyleriniz ve dostlarınızla bu konuyu değerlendirdiniz mi? Eğer kararınız kesin ise ve boşanma sebeplerinden en az birisi size uyuyorsa dava açmanız mümkündür.

Elbette ayrılmak için dava açarken iyi düşünmeniz gerekir. Boşanma halinde ciddi yükümlülükler ortaya çıkması mümkündür. Nafaka ve tazminat gibi olumsuzluklar riskini unutmayın. Avukatınızla bu detayları iyice değerlendirmeniz doğrudur. Avukatlar, süreçten en az zararla çıkmanıza yardım etmek için çalışır. Haklarınızı yitirmeden, kanuna uygun biçimde ayrılmak mümkündür. Bunun için profesyonel destek kanuni hakkınızdır.

Velayet, malların kimde kalacağı konusu ve diğer tüm hususlarda size destek için boşanma uzmanı avukatlar destek verir. Dilerseniz mahkemelerden de yardım istemeniz mümkündür. Ancak davalardan önce avukat bulmanız daha doğru olacaktır.

Dava açmadan avukat bularak, dava süreçlerini ona devretmek mümkündür. Bu sayede özel davalar dışında, davaya katılmanız da gerekmez. Ancak mahkemenin davet etmesi durumunda bu zorunlu olur. Avukat kanuni temsilciniz olsa da, davet veya ifade durumunda gitmek, mecburidir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?