Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma nedir?

Çekişmeli boşanma davası nedir?

Çekişmeli Boşanma Davası

Evliliğe ilk adımı atan her çiftin isteği ve hayali mutlu bir evlilik sürdürmektir. Hiçbir evlilik boşanma amacı ile başlama lakin bazı durumlarda boşanma eşlerinden önünde kaçınılmaz bir sonuç olarak belirebilir. Boşanma davasına konu olacak sebepler Türk Medeni Kanunun’da belirtilmiş olup, evlilik birliğini sonlandırmak için boşanma davası açacak olan eş, boşanma dava dilekçesinde somut bir neden belirtmek zorundadır. Boşanma davaları anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olarak iki ana başlıkta incelenebilir.

Anlaşmalı boşanma davaları her iki tarafından boşanma fikrinde olduğu ve boşanma sonrası nafaka, velayet vs. gibi konularda mutabık olduğu durumlarda tercih edilmektedir. Anlaşmaları olarak boşanmak isteyen çiftler bulundukları bölgedeki mahkemeye boşanma dilekçesi ile başvurarak dava günü alabilirler. Anlaşmalı boşanma davaları ortalama olarak 1,5 ile 4 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Çekişmeli boşanma davaları ise anlaşmalı boşanma davalarının aksine kısa sürede sonuçlanacak davalar değildir. Çekişmeli boşanma davalarında davanın bütün aşamaları ile sonuçlanması yıllar alabilir. Çekişmeli boşanma davalar pek çok aşamadan oluşmaktadır. Dava dilekçesinin verilmesi ile başlayan süreçte usulüne uygun tebligat yapılması, ön inceleme duruşması, inceleme duruşmaları ve karar duruşması gibi aşamalar bulunur. Bu aşamaların yanında dava boyunca öne sürülen delillerin incelenmesi de zaman alan bir faaliyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman tanıkların sayıca çok olmaları ve dava yerine uzak yerlerde ikamet etmeleri, bazılarının mahkemeye gelmemeleri gibi aksaklıklar da dava süresinin uzaması noktasında önemli etkenler olabilmektir. Bütün bun etkenler göz önüne alındığında çekişmeli boşanma davalarında ortalama karar süresi 1,5 ile 3 yıl arasında değişmektedir.

Dava Nasıl Açılır?

Daha önce de belirttiğimiz gibi boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilmektedir. Hangi tarz boşanma davasının açılacağı, izlenecek olan usulde de belirleyici etken olacaktır. Her durumda Aile Mahkemelerinde açılacak olan boşanma davalarının açılabilmesi için; boşanmak isteyen taraflardan birisi dava dilekçesi ve nüfuz cüzdanı fotokopisi ile boşanma davasını açabilir. Boşanma davası açan taraf şayet varsa elindeki belgeleri ve delilleri de boşanma dilekçesi ile ibraz etmelidir. Tarafların boşanma davası açabilmeleri için avukat tutma zorunlulukları yoktur. Her iki tarafta yukarıda belirtilen evraklar ile boşanma davasını şahsi olarak açabilir.

Çekişmeli boşanma davasına bakacak olan mahkeme;

  • Boşanma davasında davacı olan tarafında yerleşim yerinde bulunan mahkemede dava açılabilir.
  • Boşanma davasında davalı olan tarafın yerleşim yerinde bulunan mahkemede dava açılabilir.
  • Boşanmak isteyen eşlerin birlikte yaşıyor olmaları durumunda, eşlerin son 6 aydır ikamet ettikleri yerleşim yerinde bulunan mahkemede dava açılabilir.

Boşanma davası bu 3 mahkemeden birisinde açılmak zorundadır. Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Şayet bulunulan yerde Aile Mahkemesi yoksa  boşanma davalarına Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılır.

Çekişmeli boşanma davası nasıl açılır?

Çekişmeli boşanma davası açmak

Avukat tutuma durumu

Çekişmeli boşanma davası açmak için avukat tutmalı mıyım?

Çekişmeli boşanmada avukat tutmak

Hukuki olarak boşanma davalarında avukat tutma zorunluluğu yoktur. Bununla birlikte son yapılan güncellemeler ile boşanma davaları avukat ile takip edilmesi faydalı olan davalar arasında yer almıştır.  Bu noktada dava sürecinde olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için alanında uzman bir avukattan destek almanız tavsiye olunur.

Özellikle çekişmeli olarak görülecek boşanma davalarında işinin ehli bir avukat ile davanın takibi faydalı olacaktır.  Çekişmeli boşanma davaları anlaşmalı davalara göre çok daha uzun sürecek olan davalardır ve dava boyunca izlenecek yolun usule uygun olması gereklidir. Bu noktada dava sürecinde ya da sonrasında herhangi bir hak kaybına uğramamak için, özellikle çekişmeli boşanma davalarının avukat ile takibi son derece önemlidir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?