Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme nedeniyle boşanma

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma

Evlilik birliği içerisinde eşlerden birisi küçük düşürücü, yüz kızartıcı suç işler ve haysiyetsiz bir yaşam sürerse diğer eş boşanma davası açma hakkına sahip olur.  Bu durumlarda takdir aile mahkemesinde görülen davanın hakimine bırakılmıştır.

Suç işleme ve haysiyetsiz yaşam sürme sebebiyle boşanma için ilgili kanun Türk Medeni Kanunu’nun 163. Maddesinde açıkça belirtilir. Dilerseniz kanunu aşağıdan inceleyebilirsiniz:

  • Türk Medeni Kanunu – 163. Madde:

”Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.”

  1. Madde’de açıkça görülebildiği gibi eşin işlediği suçlar veya benimsediği yaşam tarzı diğer eşin sosyal statüsüne, onuruna zarar veriyor veya birlikte yaşamayı imkansız kılıyorsa diğer eş boşanma davası açabilir.

Hangi Haller Haysiyetsiz Yaşam Sürme Nedeniyle Boşanma Sebebi Sayılabilir

Bu tür bir boşanma davası açabilmek için aşağıdaki koşulların yerine gelmiş olması gerekmektedir:

  1. İşlenen suçun niteliği küçük düşürücü olmalıdır. Suçun küçük düşürücü olup olmadığı hakim tarafından toplumun yapısı ve ahlaki kuralları dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda sosyal konumu zedeleyen ve ahlakı tehdit eden suçlar bu kapsama girer.

Küçük düşürücü davranışlara örnek olarak hırsızlık, dolandırıcılık, vergi kaçırma, evrakta sahtecilik, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti örnek olarak verilebilir.

  1. Boşanma davasına konu olan suçun işlenmesinde kasıt aranır. Bahsi geçen suç, suç işleme amacıyla gerçekleşmemişse bu tür bir dava açılamaz. Örneğin kendisini müdafaa ve haksız tahrik gibi şartlar altında işlenen suçlarda kasıt bulunmadığından boşanma davası reddedilebilir.
  1. Suç evlilik birliği gerçekleştikten sonra işlenmelidir. Evlilikten önce işlenen suçlar için bu sebeple bir boşanma davası açılamaz. Evlilikten önce işlenen suçun mahkemesi hala devam ediyorsa boşanma davasının hakimi ceza mahkemesinin sonucunu bekleyebilir. Yine de ceza mahkemesinin sonucundan bağımsız olarak boşanma davasının reddine veya tam tersine karar verilebilir.

Öte yandan evlilikten önce işlenen suçlar için kandırma, yanıltma, gizleme gibi durumlar yaşandıysa evlilik iptali istenebilir. Bu durumda boşanma davası da açılabilir.

  1. Küçük düşürücü suçun işlenmesi kendi başına yeterli bir sebep değildir. Aynı zamanda evlilik içinde eşlerin beraber yaşamasının imkansız, çekilmez hale gelmesi şartı da aranır.
  1. Haysiyetsiz yaşam tarzı sebebiyle dava açılacaksa bu yaşam şeklinin evlilikte devam etmesi şartı aranır. Evlilikten önce başlayan ve evlilikle beraber sona eren haysiyetsiz yaşam şekli için boşanma davası açılamaz. Fakat alışkanlıkların evliliğe taşınması veya söz konusu haysiyetsiz yaşam tarzının evlilikte başlaması durumunda dava açılabilir.

 

  1. Boşanma davası açılabilmesi için haysiyetsiz yaşam sürme durumunun devamlı olması gerekir. Belirli bir süre devam etmemiş, tek seferlik davranışlar boşanma için gereken şartları sağlamaz. Haysiyetsiz davranışlara örnek olarak aldatma, alkol, kumar, eşcinsel ilişkiler ve yasadışı randevu evi işletilmesi sayılabilir.

 

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?