Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma Davası Açılma Yeri

Boşanma davaları hangi mahkemelerde ve nerede açılır?

Boşanma davası açılma yeri

Boşama davası nerede açılır sorusu boşanma konusu ile ilgili en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Evlilik birliğinin yasal olarak sonlanması anlamına gelen boşanma tarafların aralarında anlaşıp anlaşmadıklarına göre iki şekilde açılmaktadır. Şayet taraflar boşanma ve boşanma sonrası velayet, nafaka, tazminat ve mal paylaşımı gibi konularda ortak bir mutabakat sağladılarsa anlaşmalı boşanma davası açabilirler. Bununla beraber bazı durumlarda eşler boşanma sonrası hukuksal düzenlemeler konuşunsa anlaşmazlığa da düşebilirler. Bu durumlarda eşlerin çekişmeli boşanma davası açması gerekmektedir. Bu davalar anlaşmalı boşanma davalarına nazaran daha uzun süren davalardır.

Boşanma kararı veren eşler, kanunda belirtilen geçerli bir boşanma sebebini dava dilekçesinde belirtmek zorundadırlar. Medeni kanun boşanma nedenlerini; genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak iki ana grup altında tanımlamıştır.

Boşanma davalarında yetki hususu, Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 2002/4239 E. 2002/5088 K. 11/4/2002 tarihli kararı ile hükme bağlanmış olup, şu şekildedir;

“Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. Nüfus kayıtları ikametgaha karine teşkil eder. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir ( TMK.M.168 ). Yerleşim yeri, bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ( TMK.m.19. ). Nüfus kayıtları ikametgaha karine teşkil eder ( 1587 sayılı Nüfus Kanunu m. 4/1 )”

Boşanma Davası Nerede ve Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Boşanma davaları ülkemizde Aile Mahkemelerinin sorumluluğunda olan davalardır. Yani boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakmaktadır. Tabii bazı yerlerde Aile Mahkemesi bulunmayabilir. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde boşanma davalarının görülmesinden Asliye Hukuk Mahkemeleri sorumludur. Boşanma davalarına hangi yer mahkemelerinin bakacağı da ayrıca belirlenmiştir.

  • Davacı olan kişinin yerleşim (ikamet) yeri mahkemesinde boşanma davası açılabilir
  • Davalı olan eşin yerleşim (ikamet) yeri mahkemesinde boşanma davası açılabilir
  • Eşlerin davanın açıldığı gün itibari ile en az 6 ay boyunca birlikte ikamet ettikleri ve ikametin devam ediyor olduğu yer mahkemesinde boşanma davası açılabilmektedir.

Boşanma davası açmaya karar veren eşler; dava dilekçelerinde boşanma sebebini belirtmek zorundadır. Boşanma davasının açılacağı mahkemenin, boşanma sebebine göre değişiklik gösterip göstermeyeceği de sıklıkla sorulan soruların başında gelmektedir. Kanun da zina, aldatma, kötü ve onur muamele, birlikte yaşlanılan ikametgahın uzun süreli terk edilmesi, akıl hastalığı ve eşlerden birisinin diğerinin canına kast etmesi, özel boşanma sebepleri arasında gösterilmektedir. Boşanma davasına konu olan boşanma sebebi ne olursa olsun, boşanma mahkemeleri Aile Mahkemelerinde görülmektedir. Aynı şekilde davanın açılacağı yer de sebeplerden bağımsız olarak yukarıda belirttiğimiz şekilde belirlenmektedir.

Boşanma davası açılacak mahkemeler

Hangi merkezlerdeki, hangi mahkemelerde dava açılabilir?

Katılım Mecburiyeti

Taraflar davaya katılmalı mıdır?

Boşanma Davalarında Tarafların Duruşmaya Katılması Gerekli Midir?

Boşanma davalarında, şayet tarafların avukatları varsa davaya katılma zorunlulukları bulunmamaktadır. Bununla beraber, görülen dava anlaşmalı boşanma davası ise ve taraflar da biran evvel davanın karara bağlanmasını istiyorlarsa mahkemede hazır bulunmaları yerinde olacaktır. Bu şekilde davayı gören hakim, tarafları birinci ağızdan dinleyerek, verilen boşanma kararının tarafların özgür iradeleri ile alındığını tasdik edebilir.

Çekişmeli boşanma davalarında tarafların üzerinde anlaşamadıkları bir veya daha fazla konu bulunmaktadır. Bu sebeple de dava süresince tarafların ortaya attıkları iddialarını ispat etmek yükümlülükleri bulunmaktadır. Çekişmeli duruşma davalarında da şayet avukat tarafından temsil ediliyorsanız duruşmaya bizzat katılmanıza gerek yoktur. Gerekli işlemler vekalet vermiş olduğunuz avukat tarafından yerine getirilebilir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?