Babalık Davası

Babalık davası

Babalık davası nedir? Nasıl Açılır?

Babalık Davası Nedir?

Babalık davası, baba olduğu iddia edilen kişi ile çocuk arasında soy bağının belirlenmesi amacı ile açılan davadır. Babalık davası babaya karşı açılır. Şayet baba öldüyse babanın mirasçılarına karşı da babalık davası açılabilir. Babalık davasında davacı taraf anne ve çocuktur. Anne ve çocuğun kısıtlı oldukları durumlarda, babalık davasının açılması için anne ve çocuğun yasal temsilcilerinin onayına veya iznine gerek yoktur. Ancak ve ancak anne ve çocuk açılan davanın sonuçlarını kavrayacak durumda olmadıkları zaman, babalık davası yasal temsilciler tarafından açılabilir.

Babalık davalarının çözümlenmesinde modern tıbbı gelişmelerden yararlanılmaktadır. Günümüz tıbbi teknolojiler DNA testlerinin yapılmasına olanak tanımaktadır. DNA testleri ile davalı kişinin çocuğun babası olup olmadığı %99,9 ihtimal ile doğru olarak belirlenebilmektedir. Bu sebeple babalık davaları yoruma yer bırakan davalar değildir. Yapılacak olan DNA testleri sonucunda baba olup olunmadığı kesin olarak ortaya çıkmaktadır. Şayet davalı taraf bu yola başvurmak istemez ise bu durumda tarafların gebeliğin meydana gelmiş olduğu dönemde yaşamış oldukları cinsel ilişkiye ait delillere bakılır. Bu durum babalık karinesi olarak adlandırılır. Babalık karinesi gereği; çocuğun babası olduğu iddia edilen kişinin, çocuğun doğumundan önceki 180 ile 300 gün arasında çocuğun annesi ile cinsel ilişkide bulunmuş olması gerekmektedir.

Babalık davası sonucunda şayet baba olduğu iddia edilen kişinin çocuğun babası olduğu kanıtlanırsa, baba ile çocuk arasında yasal olarak soy bağı kurulmuş olur. Babalık davasını en önemli sonucu budur. Bu durumda davacı taraf davalı taraftan tazminat isteme hakkına da sahip olur.

Babalık Davası Hakkında Merak Edilenler

  • Davalı tarafın çocuğun doğumunda önceki 180 ile 300 gün arasında anne ile cinsel ilişkiye girmiş olması gerekir. Bu durum babalığa karine teşkil eder. Bu durumda davalı kişinin söz konusu çocuğun babası olmasının olasılık dışı olduğunu kanıtlamak durumundadır. Yine davalı taraf çocuğun babasının başka birisi olduğunu da kanıtlayabilir.
  • Şayet davalı tarafın baba olduğu kanıtlanırsa, anne, babadan ya da babanın mirasçılarından; gebeliğin son altı ayı ve doğumdan sonraki ilk alt ayı kapsayan dönemdeki geçim giderlerini talep edebilir. Aynı şekilde anne, doğum giderleri ile doğum ve gebelik için gerekli olan diğer giderleri de baba tarafından isteyebilir.
  • Babalık davası doğumdan önce açılabileceği gibi doğum sonrasında da açılabilir. Anne olan tarafın babalık davası açması için 1 yıl süresi bulunmaktadır. Bu süre sonrasında dava hakkı ortadan kalkar.
  • Şayet anne evlilik vaadi ile kandırılmış ise bu durumda davaya bakan mahkeme manevi tazminata hükmedebilir.
  • Babalık davalarında anne nafaka talebinde bulunabilir. Bu nafaka talebi sadece davanın görüldüğü dönemi kapsamaktadır. Yani anne ve babanın evli olmalarına gerek yoktur. Burada üzerinde durulması gereken konu; babalık davalarında nafaka talebi sadece çocuğun masraf ve giderlerini karşılanması amacı ile talep edilebilir. Ancak dava sonuçlandıktan sonra taraflar iştirak nafakası için dava açabilirler.
  • Babalık testlerinde DNA testi uygulamasına kesinlikle başvurulmalıdır.
  • Babalık davaları, anne ya da baba olduğu iddia edilen tarafın yaşadığı yer mahkemesi olabileceği gibi, doğumun gerçekleştiği zamandaki yer mahkemesi de olabilir.

Babalık davası hakkında sık sorulan sorular

Babalık davası – merak edilenler

Ne kadar sürer?

Babalık davalarında süreç ne kadar zaman alıyor?

Babalık Davalarının Sonuçlanması Ne Kadar Sürer?

Babalık davalarının ne kadar zaman içerisinde sonuçlanacağını tahmin etmek kolay değildir. Dava dosyasını ve delillerin durumu gibi davanın görüleceği mahkemenin iş yoğunluğu da bu süre üzerinde etkili olmaktadır. Bununla beraber Adalet Bakanlığı’nın yargıda hedef süre uygulaması kapsamında babalık davalarının 11 ay içerisinde sonuca bağlanması hedeflenmiştir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?