Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.89 (97.78%) 9 votes

Aile ve Evlilik

Eşlerin Meslek veya İş seçimi Hakkı

MESLEK VEYA İŞ SEÇİMİ HAKKI (TMK m. 192 c. 1) Eşlerden her biri, meslek veya iş...

Nişanın İradi Olmayan Sebepler ile Sonlanması

Nişanın İradi Olmayan Sebepler ile Sona Ermesi Nişanlılık, geçerli olarak kabul edilebilecek koşullara sahip olacak şekilde...

Nişanın Bozulması Sonucunda Hediyelerin geri verilmesi Davasında Usul Hükümleri

Nişanın Bozulması Sonucunda Hediyelerin geri verilmesi Davasında Usul Hükümleri Hediyeleri geri verilmesi konusunda açılacak olan davaya...

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Nişanlılık TMK. m. 118-123 hükmüyle düzenleme konusu yapılmıştır. Nişanlanma evlenmenin ön koşulu...

Aile Hukuku MAHKEMESİ – Aile Mahkemesi

Aile Hukuku MAHKEMESİ – Aile Mahkemesi Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun (4787...

Evlenme Beyannamesi

Evlenme Beyannamesi Evlenme Beyannamesi Evlendirme Yönetmeliği içerisinde tarifi yapılmış olan evlilik süreçlerinin başlatılması için gerekli olan...

Ailenin Önemi

Ailenin ÖNEMİ Bilindiği üzere aile çok bileşenli toplumsal bir sistemdir. Dünyadaki tüm dillerde karşılığı olan ve...

Evlenme Engellerinin Bulunmaması

EVLENME ENGELLERİNİN BULUNMAMASI (TMK m. 129-133) Evlenmenin gerçekleşebilmesi için bulunması gereken Maddi Koşulları sitemize eklemiştik. Evlenmenin gerçekleşmesi...

Butlan Kararının Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçları

Butlan Kararının Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçları Butlan kararının üçüncü kişiler yönünden sonuçlarını aşağıdaki konu başlıklarına göre...

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır Aile konutunun devrine ilişkin işlemin iptalinin istenebilmesi İçin TMK m. 194...

Boşanma İle İlgili Tüm Hukuki Yazılar

Daha fazla

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

  Müdahil Olunabilir

  Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

  Yargılamanın İadesi İstenebilir

  Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

  Hakim Geçici Önlemleri Alır

  Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  BOŞANMA HABER VE YORUMLAR

  Daha fazla

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

   Maddi ve Manevi Tazminat

   Nafaka

   Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi