Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Açmak

Boşanma davası açma süreci nasıldır?

Boşanma Davası Açma Süreci

Boşanma, evliliğin yasal olarak sona ermesi durumudur.  Eşlerden birisinin talebi veya her ikisinin de ortak başvurusu ile boşanma davası açılabilir. Boşanma kararının verilmesi için, yetkili mahkemelerde boşanma davası açılmış olmalıdır. Boşanma kararı sadece hakim tarafından verilebilir. Boşanma kararı veren eş ya da eşler, boşanma davasını açmadan önce hangi sebepten ötürü boşanmak istediklerine karar vermelidirler. Türk Medeni Kanunu boşanma nedenlerini; genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak ikiye ayırmıştır. Genel boşanma nedenlerinin kapsamı hayli geniş olup; mizaç uyuşmazlığı, anlaşamama, saygısızlık bunlara örnek olarak verilebilir. Özel boşanma nedenleri ise kanun ile belirlenmiş olup; Zina, Hayata Kast, Pek kötü ve Onu Kırıcı Davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk ve akıl sağlığını kalıcı olarak bozulması olarak kanunla belirlenmiştir.

Boşanma davası açmak isteyen eşler; boşanma sebebine göre anlaşmalı ya da çekişmeli olarak boşanma davası açabilir. Anlaşmalı boşanma davalarında eşlerin ortak kararı söz konusu iken çekişmeli boşanma davaları eşlerin anlaşamadıkları hususları içerir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması, anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanmasına nazaran çok daha uzun bir zaman almaktadır. Peki, boşanmaya karar veren eşlerin izlemesi gereken adımlar nelerdir? Boşanma davaları nasıl açılır?

Dava Açma Adımları

Boşanma davası nasıl açılır, sorusu konu ile ilgili en çok sorulan soruların başında gelmektedir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi için başvurulması gereken yasal yol boşanma davasıdır. Boşanma davası açarak evlilik birliğinin sonlandırılması için geçerli bir sebebin gösterilmesi gerekmektedir.

Boşanma davasının açılması, davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik göstermektedir.

 • Anlaşmalı Boşanma Davası; Burada eşler boşanmanın bütün aşamalarından karar birliğinde olduğu için dava kısa bir süre içinde sonuçlandırılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası için gerekli olan evraklar;
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü
 • Tarafların nüfus cüzdan fotokopileri
 • Varsa tarafların eklemek istedikleri belge ve dökümanlar
 • Çekişmeli Boşanma Davası; Taraflardan birisi boşanmak istemiyor veya iki taraf da boşanma istiyor lakin boşanma şartlarında (velayet, nafaka, mal bölüşümü vs) anlaşamadıkları durumlarda çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Çekişmeli boşanmaya başvurmak için “boşanma dava dilekçesi” doldurulması gerekmektedir. Boşanma Dava Dilekçesi içeriği;
 • Davanın açılacağı mahkemenin adı
 • Davacı ve davalının isim ve soy isimleri
 • Tarafların ikamet adresleri
 • Tarafların T.C. kimlik numaraları
 • Tarafların şayet varsa kanuni vasileri ile şayet varsa davacının boşanma avukatının adı, soyadı ve adresi.
 • Davanın konusu; boşanma sebebi
 • Malvarlığına ilişkin davalarda mal değeri
 • Boşanma sebeplerinin izahı
 • Öne sürülen iddiaların hangi deliller yolu ile ispat edileceği
 • İddiaların hangi hukuki sebebe dayandığı
 • Talep
 • Davacının veya vekilinin imzası

Dava Açma Süreci

Boşanma davasına açarken hangi adımlar takip edilir?

Genel Bakış

Dava açma sürecinin kısaca özeti

Boşanma Davası Açarken…

Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak açılabilir. Her iki durumda da boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakmaktadır. Aile mahkemelerinin olmadığı yerlerde boşanma davalarında Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen tarafların; Anlaşmalı Boşanma Protokolü hazırlamaları ve mahkemeye sunmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında ise “Boşanma Dava Dilekçesi” kanunda belirtildiği şekilde hazırlanmalı ve iki nüsha olarak sunulmalıdır. Boşanma davaları davalı ya da davacı tarafın ikamet adresinde yetkili olan mahkemelerde açılabileceği gibi eşlerin dava öncesinde en az 6 ay süre ile ikamet ettikleri yer mahkemesinde de açılabilir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?