Aile Konutu

Boşanmada Aile Konutu

Boşanma davalarında aile konutunun durumu

Aile Konutu Kavramı

Aile Konutu kavramı son yapılan düzenlemelerle hukukumuza girmiş olan bir kavramdır. Aile Konutu, ailenin birlikte yaşam sürdükleri konuttur ve bu özelliği dolayısı ile de  manevi değeri yüksektir. Geleneksel olarak da aile olmanın en temel özelliklerinden birisini aynı evi paylaşmak olduğu düşünülecek olursa aile konutuna atfedilen önem daha iyi anlaşılacaktır. Birlikte, aynı çatı altında hayat süren aile bireyleri acı ve tatlı günlerini bu çatı altında geçirmiş ve hayat boyu kendilerine eşlik edecek olan çok değerli anılar biriktirmiştir. Bu özelliklerinden ötürü Medeni Kanun’da aile konutuna özel bir önem atfetmiş ve bu konuda bazı kurallar koymuştur.

Aile konutu üzerinde, hak sahibi olan eş tarafından yapılacak her türlü tasarruf diğer eşin iznine bağlıdır. Buna kanunda aile konutu şerhi denilmektedir. Bu çerçevede hak sahibi olan eş, diğer eşin onayı olmadan aile konutunu devredemez ya da herhangi bir şekilde kısıtlayamaz. Aile konutu olarak kullanılan ev kiralık ise, eşlerin ortak kararı olmadığı sürece eşlerden birisi bu kontratı feshedemez. Aksi durumda eşlerden birisinin kendi kararı ile aile konutu üzerinde alacağı tasarruflar ailenin mutluluğunu, huzurunu ve refahını olumsuz yönde etkileyebilir ve aile bütünlüğüne zarar verebilir. Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçilmesi için, hak sahibi de olsa, eşlerden birisinin aile konutu üzerindeki tasarrufları diğer eşin iznine tabidir.

Aile Konutu Hakkında Sık Sorulan Sorular

  • Aile konutu ailenin birlikte yaşadığı yerdir ve ailenin maddi ve manevi bütünlüğü için son derece önemlidir.
  • Ailenin sadece bir tane aile konutu olabilir. Ailenin sahip olduğu yazlık ev, bağ evi, dağ evi v.b. meskenler aile konutu olarak kabul edilmez. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2011/2-447 Esas ve 2011/556 Karar sayılı 28.9.2011 tarihli ilamında da; “TMK’nın maddesi ile ailenin oturduğu veya kullandığı herhangi bir konutun değil, aile için yaşam merkezi olan, kaybedildiğinde aile birliğinin maddî ve manevi yönden sarsılacağı, ailenin ve diğer eşin barınma hakkını kaybedeceği konutun korunmasının amaçlandığı” belirtilmektedir.
  • Şayet oturulan aile konutu kiralık ise ve eşlerden birisi kira kontratını diğer eşin izni ve onayı olmadan feshetmek istiyorsa, diğer eş hakime müracaat ederek konuya müdahale etmesini isteyebilir.
  • Kira sözleşmesi sadece bir eş tarafından imzalanmış olsa da diğer eş sonradan talep ederek sözleşmeye taraf olabilir.
  • Konuta aile şerhi konulması ailenin ve çocukların menfaatlerini korumanın yanında bu taşınmazı satın almak isteyecek olan üçüncü kişilerinde bu konuda bilgilendirilmesini sağlar. Taşınması satın almak isteyen kişi, aile şerhi olduğunu gördüğü zaman söz konusu satışın gerçekleşmesi için aile konutunda yaşayan eşlerin ikisinin de onayını alması gerektiğini bilir.
  • Malik olmayan eşin, tapu kütüğüne aile şerhi ibaresi koymak için öncelikle birlikte yaşanılan yerdeki muhtardan söz konusu konutun aile konutu olduğuna yönelik belge alması ve daha sonrasında bu belge ile Tapu Sicil Müdürlüğüne başvurması gerekir.
  • Aile Konutu ile ilgili haklardan yararlanılabilmesi için tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması zorunludur.

Sık Sorulanlar

Aile konutu hakkında sorularınız

Malik Olan Eşin Konutu Satması

Tapu sahibinin satışı durumunda ne olur?

Malik Olan Eş Aile Konutunu Satarsa Ne Olur?

Malik olan eş, diğer eşin izni ve onayı olmadan aile konutunu satarsa bu satış geçersiz olacaktır. İşlem üzerinde onayı ve rızası olmayan eş tapu iptal davası açar ve bu dava ile satış iptal edilir. Aile konutunu satın alan yeni malik satışın geçerli olmasını istiyorsa satıştan sonra da olsa diğer eşin iznini almak zorundadır. Şayet tapu aile şerhi konulmamış bir konutun satışı gerçekleşmiş ise konutu alan kişinin satılan yerin aile konutu olduğunu bilip bilmemesine göre karar verilecektir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?