Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı Boşanma Kavramı

Anlaşmalı boşanma, evlilik birliğini oluşturan tarafların ortak kararları ve iradeleri ile gerçekleştirilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları, boşanmanın hukuki sonuçlarını düzenleyen ve karşılıklı olarak imzalanan bir sözleşme olarak düşünülebilir. Anlaşmalı boşanma davaları, bir diğer boşanma türü olan çekişmeli boşanma davalarına nazaran daha kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bunun nedeni ise; boşanmaya kara vermiş olan eşlerin bu kararı almadan önce; velayet, tazminat ve nafaka ya da mal varlığı paylaşımı konularında önceden ortak bir anlaşmaya varmış olmalarıdır.

Çekişmeli boşanma davaları taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi varsa delillerin incelenmesi ve şahitlerin dinlemesi gibi sebeplerle uzun süreler devam edebilmektedir. Mahkemelerin mevcut yoğunlukları da göz önüne alındığında çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması ortalama olarak 1,5 ile 4 yıl sürmektedir.

Anlaşmalı boşanma davalarında ise eşler boşanma şartlarında ortak bir karara vardıkları için dava süresi daha kısadır. Anlaşmalı boşanma davalarının açılabilmesi için eşler arasındaki evliliğin en az 1 yıldır devam ediyor olması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında bu zaman zarfına dikkat edilmesi son derece önemlidir. Eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaya karar vermeleri ardından dava dilekçesinin sunulması, dava için mahkeme günü alınması gibi prosedürler göz önüne alındığında; dava 1,5 ile 3 ay arasında sonuçlanmaktadır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açmanın Şartları

  • Anlaşmalı boşanma4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) “Evlilik Birliğinin Sarsılması” başlıklı 166.maddesi tarafından düzenlenmektedir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.
  • Anlaşmalı boşanma davasını açılabilmesi için eşler arasındaki mevcut evliliğin en az 1 (bir) yıldır devam ediyor olması gerekmektedir.
  • Davanın açılabilmesi için eşler anlaşmalı olarak boşanma talebi ile bölgelerindeki mahkemeye dava açabilirler. Bunun yanında eşlerden sadece birisinin açmış olduğu davanın diğer eş tarafından da kabul edilmiş olması dava açılması için yeterli olacaktır.
  • Anlaşmalı olarak boşanmak isteyen eşler, mahkemede hakim tarafından dinlendiklerinde kararlarını özgür bir şekilde almış olduklarına hakim tarafından kanaat getirilmesi gerekmektedir.
  • Anlaşmalı boşanma protokolünde, evlilik sonrası ödenecek nafaka ve tazminat gibi mali sonuçlar ile varsa çocukların velayetleri konusundaki hükümler mutlak olarak bulunmalıdır.
  • Eşlerin kendi özgür iradeleri ile belirlemiş oldukları anlaşmalı boşanma şartları hakim tarafından da onaylanmalıdır.

Yukarıda bulunan şartların gerçekleşmesi ile birlikte eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları mümkündür. Anlaşmalı boşanma davaları Aile Mahkemeleri tarafından görülmektedir. Lakin eşlerin bulunduğu yerde Aile Mahkemesi yoksa; boşanma davalarının görülmesinde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkili olur.

Hangi koşullarda anlaşmalı boşanma mümkün olabilir?

Anlaşma zemini nasıl belirlenir?

Velayette Anlaşma

Anlaşmalı boşanma durumunda çocukların velayeti

Çocukların Durumu Konusunda Anlaşma

Müşterek çocukların velayetleri ve eşlerin çocuklarla olan ilişkilerinin düzene bağlanması, anlaşmalı boşanma davalarından son derece önemlidir. Anlaşmalı boşanma davalarında müşterek çocukların velayeti eşlerden birisine verilebileceği gibi eşler arasında ortak olarak da paylaştırılabilmektedir. Müşterek çocukların velayetini üzerine alan eş, çocuğun her türlü gelişiminden sorumlu olacağından dolayı çocuk ile ilgili kararları diğer eşe danışma zorunluluğu olmadan alabilir.

Velayeti kendisine verilmeyen eş, yetişkin olmayan müşterek çocuk için yapılacak olan harcamalarda yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacı ile iştirak nafakası ödemelidir. Anlaşmalı boşanma protokolünde, çocuğun giderlerinin karşılanması amacı ile ödenecek olan iştirak nafakasının, hangi tarihlerde ve hangi tutarda ödeneceği taraflar arasında karara bağlanmış olmalıdır. Eşlerin bu konuda anlaşamadığı durumlarda bu husus üzerinde hakim bir kanaate varıp bu kanaatini eşlere sunmakla yükümlüdür.

Müşterek çocukların velayetini üzerine alacak olan eşin, her türlü durumda çocukların menfaatleri ve yararlarını göz edeceği peşinen kabul edilir. Hiçbir koşul ve durum altında bu kabulün dışında hareket edemez. Aksi durumda mahkeme tarafından çocuk ya da çocuklara temsili kayyım atanarak velayete ilişkin yeni bir karar verilebilir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?