Çocuğa uygulanan şiddet eş tarafından boşanma sebebi yapılabilir mi?

Boşanma sebepleri Türk Medeni Kanunu’nun 161 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerden 5.si olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması, Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenmiştir. Bu madde uyarınca evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilmektedir. Boşanma davaları hakkında bilmek istedikleriniz için ilgili sayfalarımızı ve özel olarak Boşanma Davası sayfamızı inceleyebilir, boşanma avukatı sayfamızda ise size bu konuda destek verecek meslek mensupları hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kanunda aile içi şiddet ve çocuğa şiddet kavramlarına bakış

Kanunda evlilik birliğinin temelinden sarsılması maddesi düzenlenirken, temelden sarsılma nedenleri tek tek sayılmamış, hakimin takdirine ve yorumuna açık hale getirilmiştir. Bu nedenle eşlerden biri için ortak hayatı sürdürmesinin beklenemeyeceği haller her evlilik için ayrı ayrı irdelenecek konulardır.

Aile içi şiddet, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davalarının ülkemizdeki en temel nedenlerinden biridir. Öyle ki, aile içi şiddetin birçok varyasyonu mevcuttur ve bu şiddet türünün fiziksel, psikolojik, ekonomik yönleri ile mahkeme tarafından irdelenmesi kabul görmektedir.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması göstergelerinden biri olarak kabul edilen aile içi şiddet kavramı, yalnızca şiddete uğrayan diğer eş için dikkate alınan bir sebep gibi düşünülse de, çocuklar yönünden de ayrı bir önem arz etmektedir. Keza bu şiddet türü “kadına karşı şiddet” değil, “aile içi şiddet” olarak kayıtlara geçmektedir ve şiddet mağduru ve şiddet uygulayanla aynı haneyi paylaşmasa da aile veya hanede ya da aile mensubu sayılan diğer kişiler arasında meydana gelen her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddet bu kapsamda değerlendirilmektedir. Evlilik içerisinde yaşanan tüm olumsuzlukların birinci dereceden şahidi olan çocuklar, bazı durumlarda ne yazık ki bu fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddetin tarafları haline gelmektedir. Hatta kimi durumlarda şiddet mağduru diğer eş değil, yalnızca bu evlilik birliğindeki ortak çocuklar olabilmektedir.

Yargıtay Kararlarından Örnekler

Yargıtay kararlarında şiddetin her türlüsü ağır kusur ve boşanma sebebi sayılsa da her davanın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerektiği için, “Çocuklara karşı şiddet” kısmının ayrı başlık halinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Yargıtay’ın emsal niteliğindeki kararlarında; çocuklarına karşı şiddet uygulayan, çocuğunu aç bırakan, çocuğunu eve ya da odaya kilitleyen, ebeveynlere ait uslandırma hakkını aşacak şekilde çocuklarını döven eş, öz-üvey çocuk ayrımı yapmadan ağır kusurlu görülmekte ve boşanma nedeni tazminata neden olacak şekilde gerçekleşmiş saymaktadır.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2021/2156 Esas 2021/3489 Karar sayılı 26.04.2021 tarihli kararı oldukça güncel bir karardır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu kararında, ortak çocuklara şiddet uygulayan, çocukların bakım ve ihtiyaçlarını karşılamayan eşe kusur atfederek çocuklara karşı şiddeti boşanma nedeni kabul etmiştir.

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2021/1300 Esas 2021/2560 Karar sayılı 23.03.2021 güncel tarihli kararında; “kadına ve ortak çocuk Melek’e fiziksel şiddet, ekonomik şiddet ve psikolojik şiddet uyguladığı, yine kadına hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda erkeğin kadına nispeten ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir.” şeklinde bir gerekçe ile, ortak çocuğa şiddeti eş kusuru kabul etmiş ve boşanma nedeni olarak hükme esas almıştır.

Tüm bu emsal nitelikteki Yargıtay kararları ile de görülmüş olduğu üzere, ortak çocuğa uygulanan fiziksel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddet, “aile içi şiddet” kapsamında evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma sebebine dayanak kabul edilmiş ve eşe kusur atfedilmesine zemin oluşturmuştur.

Sonuç

Sonuç olarak, evlilik birliği içerisinde doğsun doğmasın, aynı hane içerisinde yaşasın yaşamasın, ortak çocuğa uygulanan şiddet, evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeni kabul edilmektedir ve diğer eş için boşanma sebebi sayılarak şiddet uygulayan eşe kusur atfedilmesini sağlamaktadır.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?