Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası süreci

Genel Bakış

Boşanma davası ne kadar sürer, boşanmayı düşünen eşlerin sıklıkla sordukları soruların başında yer almaktadır. Boşanma davasının ne kadar zaman içerisinde sonuçlanacağı öncelikle boşanma davasını türüne bağlıdır. Bilindiği gibi boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davaları olmak üzere iki şekilde görülmektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma sürecine konu olacak vesayet, mal paylaşımı, nafaka v.b. konularda önceden anlaşmış bulunurlar. Bu sebeple mahkeme aşamasında eşler arasında çözümlenecek bir anlaşmazlık da bulunmaz. Anlaşmalı boşanma davalarında önemli olan, tarafların anlaşmayı özgür iradeleri ile yapmış olmalarıdır. Bu sebeple de anlaşmalı boşanma davalarının sonuçlanması çekişmeli boşanma davalarına oranla daha kısa zaman alır.

Çekişmeli boşanma davalarında ise boşanma süreci çeşitli sebeplerle uzayabilir. Çekişmeli boşanma davalarında, taraflar velayet, mal paylaşımı, nafaka ve tazminat gibi konuların en az birisinde veya bir kaçında anlaşamazlar. Boşanma davası süresince üzerinde çekişme olacak konular hakim karşısında, gerekirse delil ve şahitler aracılığı ile tartışılarak karara varılır. Bu sebeple çekişmeli boşanma davaları görece uzun süreli davalar olarak değerlendirilebilir. Çekişmeli boşanma davaları öncesi yapılması gereken ön inceleme davaları, delillerin toplanması, şahitlerin dinlenmesi aşamaları, mahkemelerin mevcut iş yoğunlukları ile birleştiğinde karar duruşmasının da ötelenmesine sebep olmaktadır.

Boşana Davalarında Karar Süresi Nedir?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, boşanma davalarını ne kadar süreceğini belirleyen ana unsur, davanın hangi tür boşanma davası olduğudur.

 • Anlaşmalı boşanma davaları;
 • Anlaşmalı boşanma davası açmak isteyen eşlerin en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir.
 • Boşanma sürecinde karara bağlanması gereken mali konular ve şayet varsa müşterek çocukların velayetleri konusun eşler arasında fikir birliği oluşmuş olmalıdır.
 • Eşler aralarında yapmış oldukları antlaşmayı, anlaşmalı boşanma protokolü ile imza altına almış olmaları gerekmektedir.
 • Bu şartların gerçekleşmesi durumunda; anlaşmalı boşanma davaları tek celsede karara bağlanan davalardır. Önemli olan hakimin, tarafların kararlarını kendi özgür iradeleri ile almış olduğuna ikna olmasıdır.
 • Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede sonuçlanıyor olsa da bu süreç de belli bir zaman alır. Dava dilekçesinin yazılması, dava günü alınması , gerekçeli kararın yazılması gibi hususlar nedeni ile anlaşmalı boşanma davalarında karar 1,5 ile 4 ay arasında sürmektedir.
 • Çekişmeli Boşanma Davaları;
 • Çekişmeli boşanma davalarında eşler boşanma sürecinde karar bağlanması gereken mali konular ile varsa müşterek çocukların velayetleri hususunda anlaşmaya varamamış durumdırlar.
 • Boşanma davası süresince amaç; eşlerin anlaşamadıkları konular üzerinde karar verilmesidir.
 • Çekişmeli boşanma davalarında taraflar iddia ettikleri durumları delillerle ve varsa şahitler ile kanıtlamak durumundadırlar. Bu da davanın karara bağlanmasını öteleyen bir faktör olarak karşımızda çıkar.
 • Çekişmeli boşanma davalarında dava dilekçesinin verilmesi, ön inceleme davası, delillerin incelenmesi, şahitlerin dinlenmesi gibi aşamalar davanın sonuçlanmasını geciktirmektedir.
 • Çekişmeli boşanma davalarının sonuçlanması ortalama olarak 1,5 ile 3 yıl arasında sürebilmektedir. Davanın içeriğine ve ilerlemesine paralel olarak davanın karara bağlanma süresi de uzayabilmektedir.

Boşana Davalarında Karar Süresi Ne Kadardır?

Karar süresi

Katılım Mecburiyeti

Davaya Katılım Zorunlu mudur?

Boşanma Davasına Tarafların Katılma Mecburiyeti Var Mıdır?

Boşanma davalarında, tarafların davaya katılma zorunlulukları yoktur. Bunun yerine dava sürecini tarafların avukatları sürdürebilir. Bununla beraber özellikle anlaşmalı boşanma davalarında, sonucun en kısa sürede alınması isteniyorsa eşlerin hakim karşısına çıkmaları faydalı olabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında olduğu gibi çekişmeli boşanma davalarında da tarafların mahkemeye katılma zorunlulukları yoktur. Dava süresince bütün işlemler taraflar tarafından vekalet verilmiş olan avukatlar aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?