Tüm dünya uluslarında olduğu gibi ülkemizde de aile birliği, anayasal olarak korunan bir kurumdur. Ailenin toplumun en önemli bileşeni olduğu ve aile birliğine herhangi bir şekilde zeval gelmemesine yönelik hükümler kanunlarımızda farklı bentlerde yer alır. Ancak elbette belli durumlarda aile birliği, zaruri olarak veya kendiliğinden sona ermek durumundadır. Eşlerin birbirlerine, çocuklarına ve çevrelerine zarar vermeleri halinde, boşanma davası yolu ile ayrılmaları da, kanunda korunan bir durumdur. Bu noktada boşanma avukatı tarafından temsil edilebilen taraflar, neden ayrılmak istediklerini beyan ederek, evlilikten kaynaklanan haklarını eksiksiz teslim alarak boşanabilir. Bu durumda varda çocukların kimde kalacağı, çocuklara hangi tarafın nafaka ödeyeceği ve diğer hususlar, görülecek boşanma davasında hakim tarafından belirlenir.

Boşanma Zorunlu mudur?

Aile mahkemeleri, çiftlerin doğrudan boşanmalarına değil, öncelikle aile birliğinin sürdürülmesine yönelik dava görür. Hangi şartta olursa olsun, hakim tarafların bir arada kalabilme ve aile birliğini sürdürebilme ihtimalini gözetir. Bu noktada anlaşmalı boşanma durumunda dahi, taraflara defaten emin olup olmadıkları sorulur ve kesin olarak sonuca ulaşılmaya çalışılır.

Çekişmeli boşanmalarda ise yine tarafların argümanları incelenir ve gerekiyorsa, boşanma geriye bırakılabilir. Yani her ne kadar kanun boşanmayı bir hak olarak görmüşse de, aile birliğinin devamına yönelik inisiyatif kullanmak mahkemelerin elindedir ve bunu kullanırlar.

Yani boşanma bir zorunluluk değildir. Ailelerin, acele ile karar vermemeleri, mümkünse bunu detaylı analiz edip, uzun vadeli düşünmeleri çok önemlidir.

Çocuklar İçin Aile Birliğinin Önemi

Boşanma davası açılma durumunda boşanma avukatı en çok çocukların durumuna dikkat etmek durumundadır. Mahkemeler de çocukların hangi tarafta kalacağı ve bakımları için ne kadar gider karşılanması gerektiği noktasında gerekli özeni gösterir.

Boşanma avukatları, her iki taraf için de en uygun velayet durumunu temin etmek için çalışır. Çocuğun kalacağı tarafa, yeterince destek ödemesi yapılması için her iki tarafın avukatı da etik olarak sorumludur. Çocuğun ihtiyaçlarına yönelik miktarların tespiti yine mahkemece yapılır ve tarafların ekonomik durumlarına göre lüks olmayacak, ancak en iyi koşulları sağlayacak şekilde temin edilir.

Toplum Bakımından Aile Birliğinin Önemi

Toplumların, sistemli ve genel kurallara uygun biçimde yaşamlarını sürdürmeleri aile birliğinin barlığı ile ilişkilidir. Bu nedenler tüm ülkeler, aileleri korur. Çocukların da sağlıklı biçimde büyümeleri ve gelecekte topluma yararlı bireyler haline gelebilmeleri için sağlıklı bir aile içerisinde yaşamaları son derece önemlidir. Bu nedenle, modern medeni hukuk kuralları, sağlıklı olmayan aile birliği durumlarında boşanma koşullarının daha doğru olduğunu iddia eder.

Boşanma avukatı olarak çalışan meslek mensupları, tarafların durumunu inceleyerek, kendileri, çocukları ve toplum için hangi durumun daha doğru olduğu konusunda elbette fikir verebilir. Ancak boşan avukatı tarafından verilen bu fikir bağlayıcı değildir. Tarafların en mantıklı değerlendirmeyi yapması ve mümkün olduğunca fazla kişiden fikir alması doğru olacaktır.

Boşanma davasının kaçınılmaz olduğu durumlarda ise elbette kanundan doğan haklar kullanılarak, dava açılabilir ve taraflar boşanabilir.

Bu durumda da tarafların haklarını eksiksiz alması ve çocukların mağdur olmamasının sağlanması için çalışmak boşanma avukatlarının sorumluluğudur.

Geçimsizlik, şiddet ve olağan dışı hallerde aile birliğinin kendiliğinden sona ermesi durumu dile getirilir. Ailelerin saygı ve sevgi koşullarında bir arada olmaları esastır. Eğer eşler birbirine veya çocukların fiziksel yahut psikolojik şiddet uyguluyorsa, burada aile birliği farklı bir yöne kaymış demektir ve insan hakları ihlal edilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi mümkün olmuyor veya tekerrür ediyorsa, boşanma büyük olasılıkla kaçınılmaz olacaktır.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Diğer Konu Başlıklarını İnceleyin

Sohbeti aç
Merhaba
Yardıma ihtiyacınız var mı?