4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/yurt-disinda-evlenme-basvurusu/

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu

Yurt dışında evlenme başvurusunu Türk makamlarına yapmak için; başvuruyu yapanlardan en az birinin Türk olması mantığını hepimiz kabul ederiz. Fakat evlenmek için Türk Makamlarına başvuru yapılabilmesi ancak ve ancak başvuruyu yapan yani evlenecek olan bireylerin ikisinin de Türk olması koşulu ile mümkündür.

Evlenme başvurusu, yurt dışında Türk yetkili makamlarına yapılabileceği gibi yabancı yetkili makamlara da yapılabilir.

Türk Yetkili Makamlarına Başvuru

Evlenme başvurusu, yurt dışında Türk yetkili makamlarına yapılabilir.

Yerel mevzuatın kabulü koşuluyla yurt dışında evlendirme memurluğu yetki ve görevi bu yetkinin yerel mevzuat ile tanınması ve eşlerden İkisinin de Türk vatandaşı olması koşuluyla aşağıdaki kişilere aittir;

  • Misyon şefi olan büyükelçi,
  • Başkonsolos,
  • Dışişleri Bakanlığının konsolosluk işlerini yürütmek amacıyla yetki vereceği görevli

Evlendirme Yönetmeliği Madde.10 hükmüne göre; “Yurt dışında fahri konsolos ve fahri başkonsolosların ise evlendirme memurluğu yetki ve görevi bulunmamaktadır.”

Yabancı Yetkili Makamlara Başvuru

Evlenme başvurusu, yurt dışında bulunulan yer yabancı yetkili makamlarına o yerin başvuru kurallarına göre yapılabilir.

Başvurunun yapılması ve yabancı yetkili makamlar tarafından yapılan evlilik o ülke içinde geçerli kabul edilse bile Türk yetkili makamlarınca geçerli kabul edilmeyen durumlarda mevcuttur. Bu durumlar arasında ilk sırada eşcinsel evlilikler ve bunun gibi Butlan yani tespiti halinde evliliği geçersiz kılacak durumların olmaması gerekir.

Başvurudan sonra yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler;

5490 sayılı Kanun Madde 24 f. I. Hükmüne göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 11. Hükmüne göre; “Yurt dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı, bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilir. Böyle bir evlenme, Türk mevzuatına aykırı olmaması şartıyla Türkiye’de geçerlidir.”

 

  • ETİKETLER

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler, Evlilik Hukuku,