4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Yargılamanın İadesi İstenebilir

- +

project-image-6

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan yargılamanın iadesi istenebilir.

“..Dava, evlenmenin iptali davasının reddine dair hükme karşı yargılamanın yenilenmesi (HUMK. 445/1.) isteğine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 2. kitabından kaynaklanmaktadır. Yargılamanın iadesi yoluyla kaldırılması istenen hüküm asliye hukuk mahkemesince verilmiş ise de, işin esası hakkında karar verme görevi sonradan kanuni bir tasarrufla değiştirilmiş ve bu görev aile mahkemesine verilmiştir.(4787 S.K. md. 4/1) Mahkemenin görevi kamu düzeni ile ilgilidir. Yargılamamanın her aşamasında hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınması gerekir. Açıklanan nedenle davaya aile mahkemesinde bakılmak üzere görevsizlik kararı verilecek yerde işin esasının incelenmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 17.07.2007,6***4-1***2

Butlan, Butlan Davası, Evlenmenin hükümsüzlüğü, Evlilik Hukuku, Yargılama Usulü, ,