4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/olagan-evlenmeye-izin-davasi-kosullari/

Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları

Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi gereklidir;

  • İzin istenilen onyedi yaşını tamamlamış ya da ergin olup kısıtlanmış olmalıdır,
  • Yasal temsilci evlenmeye izin vermemelidir,
  • Haklı sebep olmadan izin verilmemelidir,
  • Belli kişi ile evlenme İzni verilebilir

İzin istenilen Onyedi Yaşını Tamamlamış ya da Ergin Olup Kısıtlanmış Olmalıdır

Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için ilk koşul evlenmesine izin istenilen kadın ya da erkeğin onyedi yaşını tamamlamış olması gerekir.

Bir kimse doğum gününü izleyen onyedinci yaş gününde onyedi yaşını tamamlamış sayılır.

Ev. Yön. m. 47. De yaş hesaplaması ile ilgili hükümlere göre; Olağan evlenmeye izin için müracaat edenlerin kimliklerinde doğum tarihinin yalnızca yılı yazılı olup da ay ve günü yazılı olmayanların yaşının hesaplanmasında, kişinin doğduğu yılın Temmuz ayının birinci günü başlangıç olarak kabul edilir. Eğer doğum tarihinin ayı ve yılı yazılı ise bu takdirde yazılı olan ayın ilk günü başlangıç olarak alınır.

Olağan evlenmeye izin davasını açan erkek ya da kadın onyedi yaşını doldurmamışsa ancak olağanüstü durumlarda ve pek Önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş ise evlenmesine izin verebilir.

Bu davaya olağan dışı evlenmeye izin davası denilmektedir. Ne kadar farklı olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep gerçekleşirse gerçekleşsin onaltı yaşını doldurmamış olan erkek veya kadınının evlenmesine İse izin verilemez.

Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için; evlenmesine izin istenilen kadın ya da erkeğin ergin olup kısıtlanmış olması gerekir.

Kısıtlama, kanunda sayılı sebeplerle kendisinin ve toplumun korunması amacıyla ergin bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla sınırlandırılmasıdır. VELİDEDEOĞLU, s. 497, AKINTÜRK, s. 469, ÖZTAN, s. 632.

  • Kısıtlama fiil ehliyetini sınırlandırma amacıyla yapılmakta olup ergin kişiler hakkında verilir.
  • Küçüğün vesayet altına alınması ise onun kısıtlanması anlamına gelmez.
  • Olağan evlenmeye izin davasını açan ergin kısıtlanmamış ise diğer koşullar da varsa kimsenin iznine bağlı olmadan evlenebilir.

Yasal Temsilci Evlenmeye İzin Vermemiş olmalıdır

Çünkü; Yasal temsilci evlenmeye izni yazılı ve imzası noterden onaylı olarak vermişse mahkeme kararına gerek kalmadan evlenme işlemi gerçekleştirilebilir. Hukuken evlenmelerinin önünde bir engel yoktur.

Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için onyedi yaşını tamamlamış ya da ergin olup kısıtlanmış olanın yasal temsilcisi evlenmeye izin vermemiş olmalıdır.

Yasal Temsilci Haklı Sebep Olmadan İzin Verilmemiş Olmalıdır

Olağan evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için onyedi yaşını tamamlamış ya da ergin olup kısıtlanmış olanın yasal temsilcisi haklı sebep olmadan evlenmeye izin vermemiş olmalıdır.

Aile mahkemesi her davada haklı sebep bulunup bulunmadığını dikkatlice değerlendirmek zorundadır.

Yasal temsilcinin haklı sebeple evlenmeye izin vermediği anlaşılmışsa olağan evlenmeye izin isteminin reddine karar verilmelidir,

Belli Kişi İle Evlenme İzni Verilebilir

Olağan evlenmeye izin davasında aile mahkemesince onyedi yaşını tamamlamış kadın ya da erkeğin belli bir kişiyle (nişanlısı ile) evlenmesine karar verilebilir.

Başka bir anlatımla aile mahkemesince genel-geçer bir evlenme izni verilemez. Verilen evlenme iznini; o kişi oluşan herhangi bir engel sebebiyle kullanamayan kişi aynı evlenme iznini bu kez başka bir kimseyle evlenmek için de kullanılamaz.

  • ETİKETLER

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenmenin maddi koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,