4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlilik Birliğinin ilişkileri

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/evlilik-birliginin-iliskileri/

Evlilik Birliğinin ilişkileri

Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer alan evlilik birliği ilişkileri içinde eşlerin kendi arasındaki ilişkiler yer aldığı gibi eşlerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerini de kapsar. Bu tür ilişkiler kişisel ilişkiler olabildiği gibi akçalı ilişkiler de olabilmektedir.

TMK m. 185, 186, 188-194 hükümleri evlilik birliğinin ilişkilerini belirleyen hükümlerdir.

Evlilik Birliğinin İç İlişkileri

Eşlerin kendi arasındaki ilişkiler diğer bir deyişle iç ilişkiler evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer alan evlilik birliği ilişkileri içinde yer almaktadır. Evliliğin genel hükümleri eşlerin iç ilişkilerini de düzenlemektedir.

Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden doğan hak, yetki ve yükümlülükler bulunmaktadır. Eşler arasındaki öngörülen hak ve yükümlülükler evliliğin temel normu diğer bir deyişle evliliğin anayasası olan TMK m. 185 hükmü esas alınarak yorumlanmalıdır.

Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden doğan hak ve yükümlülüklerin ihlali aynı zamanda boşanma davasının konusunu oluşturmaktadır.

Evlilik Birliğinin Dış İlişkileri

Evliliğin genel hükümlerinin kapsamında yer alan evlilik birliği ilişkileri sadece eşlerin kendi arasındaki ilişkilerden ibaret değildir. Eşlerin birbirleriyle olan ilişkileri kadar onların üçüncü kişilerle olan ilişkileri de hukuki işlem güvenliği açısından büyük önem göstermektedir. Evliliğin genel hükümleri eşlerin üçüncü kişilerle olan ilişkilerini diğer bir deyişle eşlerin dış ilişkilerini de düzenlemektedir.

Bu sebeple evliliğin genel hükümlerinin kapsamında eşlerin başkalarıyla ilişkilerden doğan hak, yetki ve yükümlülükler bulunmaktadır.

Eşlerin evlilik birliği dışındaki üçüncü kişiler ile olan ilişkileri içerisinde bazı özel durumlarda boşanma sebepleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle evlilik birliği içerindeki eşler dışarıya karşı da zaman zaman sorumlu olmaktadır. Bu sorumluluk boşanma sebepleri arasında fiil olarak bir eylem yapma sorumluluğunu direk yüklemediği durumlar olduğu gibi bazı durumlarda ise eşe bazı görevler yüklemektedir.

Örnek vermek gerekirse;

  • Eşinin çocuğuna bakmamak boşanma sebepleri arasındadır.
  • Eşinin annesi veya babası tarafından darp edilmesine seyirci kalmak boşanma sebepleri arasındadır.

  • ETİKETLER

Aile ve Evlilik, Evlilik,