4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlendirme Töreni sırasında Tanıklara İlişkin Şekil Koşulları

- +

project-image-6

http://bosanma.org.tr/evlendirme-toreni-sirasinda-taniklara-iliskin-sekil-kosullari/

Evlendirme Töreni sırasında Tanıklara İlişkin  Şekil Koşulları

Tanıklık, evlenme töreni sırasında belirli olguların varlığına ilişkin olarak yapılmaktadır. Bu olgular ise aşağıdaki gibidir. Tanıkları bu olguların anlamını kavrayacak ayırt etme gücüne sahip olduğu evlendirme memuru tarafından gözlemlenir. Ayrıca bir araştırma yapmayabilir.

 • Evlenme isteğine ait iradelerin açıklandığı,
 • Bildirimlerin serbestçe yapıldığı,
 • Tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğru olduğu,
 • Sözleşmenin yapıldığı olgusu

Evlendirme Yönetmeliği Madde 28 f. II. Hükmüne göre; “Bu sebeple tanığın belirli işlemlerin gerçekleştiğini belirleyebilmesi için aşağıdaki olguları bilebilecek/anlayabilecek düzeyde olması gerekmektedir;

Evlendirme Yönetmeliği Madde 27 f. IV. Hükmüne göre; Evlendirme memuru tanıkların önünde kadın ve erkekten birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorar. Olumlu cevap vermeleri ve bu cevapların tanıklar tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıkladıktan sonra evlenme kütüğünü taraflara ve tanıklara imza ettirir ve kendisi de tarih ve saat koyarak imzalar.

Evlenme töreni yapılırken tanık bulunmaması evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Evlenme töreni yapılırken tanıklara ilişkin uygulanacak şekil koşullarını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

 • Tanık tam ehliyetli olmalıdır,
 • Tanık evlenecekleri tanımalıdır,
 • Tanık ikiden fazla olabilir,
 • Tanık yabancı uyruklu olabilir,
 • Tanık farklı ya da aynı cinsiyetten olabilir,
 • Tanık yakın hısım olabilir,
 • Tanık evlendirme memurunca tanınmalıdır

Bu konu başlıklarını detaylı bir şekilde açıklayalım.

Tanık Tam Ehliyetli Olmalıdır

TMK m.141. hükmüne göre; Evlenme töreni, ayırt etme gücüne sahip ve ergin iki tanığın önünde yapılır.

Diğer bir deyişle tanık olabilmek için ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak şarttır.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 28 f.I-II. hükmüne göre düzenleme ise şu şekildedir; “Görünüşleri itibarıyla mümeyyiz olmadıkları anlaşılanlar tanıklık yapamazlar.”

Bu sebeple tanığın, evlenme isteğine ait iradelerin açıklanmasına dair bildirimlerin serbestçe yapıldığına, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna ve sözleşmenin yapıldığına şahit olabilmesi için tam ehliyetli olması gerekmektedir.

Tam ehliyetli olmayan bir kişinin tanıklığı geçerli değildir. Evlenme töreni yapılırken tanıkların tam ehliyetli bulunmaması evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Tanık Evlenecekleri Tanımalıdır

Tanığın, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna şahit olabilmesi için tanıklık ettiği kişiyi tanıyor olması gerekmektedir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 28 f. II. hükmüne göre; Görünüşleri itibarıyla evlenecek tarafı tanımadığı anlaşılanlar tanıklık yapamazlar.

Evlenme töreni yapılırken tanığın evlenecekleri tanımaması kimliğin doğruluğuna şahit olabilmesini sağlayamayacağından bu husus evlenme işleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir,

Tanık İkiden Fazla Olabilir

Evlendirme Yönetmeliği Madde 27 f. I. Hükmüne göre; Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte aleni olarak yapılır.

Bu iki tanıktan birisi kadının diğeri ise erkeğin tanıklığını yapar. Tek bir tanığın aynı zamanda hem erkeğin hem de kadının tanıklığını yapması mümkün değildir.

Evlenme töreninde bir kişinin tanıklığı geçerli değil ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarım verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Evlenme töreninde yer alacak olan tanıkların sayısında bir sınırlama yoktur. Başka bir anlatımla hem erkeğin hem de kadının birden fazla tören tanığı olabilir. Örneğin erkeğin beş tanığı kadının altı tanığı bulunabilir.

Tanık Yabancı Uyruklu Olabilir

Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli Önünde en az iki tanıkla birlikte yapılabileceğinden bu iki tanığın yabancı uyruklu olması da mümkündür. Aynı şekilde kadın ve erkeğin birden fazla tanık olarak katıldıkları evlenme töreninde tanıklardan en az birinin Türk vatandaşı olması zorunlu değildir.

Başka bir anlatımla örneğin kadının beş yabancı uyruklu tanığı olurken erkeğin altı yabancı uyruklu tanığı olabilir. Tanığın, tanıklık ettiği kişinin kimliğinin doğruluğuna şahit olabilmesi için tanıklık ettiği kişiyi tanıyor olması koşuluyla Fransa Devlet Başkanı, Almanya Devlet Başkanı, Yunanistan Devlet Başkanı, Vatikan Devlet Başkanı, İtalya Devlet Başkanı vb. olmasında da bir sakınca bulunmamaktadır.

Tanıklar Türkçe bilmedikleri takdirde, evlendirme memuru tercüman kullanabilir. Evlenme töreninde Türk devletince tanınmış devletlerin birinci resmi dili olması kaydıyla bu dili bilen tercüman kullanabilir. Tercümanın evlenme töreninin yapılacağı yerde hazır bulundurma görevi taraflara aittir.

Tanık Farklı ya da Aynı Cinsten Olabilir

Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte yapılacağından cinsiyetine bakılmadan sadece tam ehliyetli iki tanığın bulunması yeterlidir. İki tanığın aynı cinsiyetten olmaları mümkün olduğu gibi farklı cinsiyetten olmaları da mümkündür.

Tanık Yakın Hısım Olabilir

Evlenme, evlendirmeye yetkili bir görevli önünde en az iki tanıkla birlikte yapılacağından hısımlığına bakılmadan sadece tam ehliyetli iki tanığın bulunması yeterlidir.

Tanıklar, evlenecek olanların yakın kan hısımı da olabilir. Örneğin amca, dayı, kardeş, yeğen, teyze, hala, büyük ana, büyük baba, ana, baba tanık olabilir.

Tanık Evlendirme Memurunca Tanınmalıdır

Evlendirme memuru tanıkları tanıyorsa tanıkların kimliklerini ispat etmeleri şart değildir. Örneğin tanık Cumhurbaşkanı ise kimliğini ayrıca ispat etmesi gerekmemektedir.

Buna karşılık evlendirme memuru tanıkları tanımıyorsa tanıkların kimliklerini ispat etmeleri gerekir. Evlenme töreninde tanığın kimliğini ispatlayamaması sebebiyle evlenme yapılamaz ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

 • ETİKETLER

Aile, aile hukuku kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye ilişkin genel bilgiler, Evlilik Hukuku,