4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33

Bizden Haberler

Boşanma.org.tr

Evlendirme Memuruna İlişkin

- +

project-image-6

https://bosanma.org.tr/evlendirme-memuruna-iliskin/

Evlendirme Memuruna İlişkin

Evlenme töreni yapılırken evlendirme memurunun tam ehliyetli bulunmaması evlenme İşleminin yapılmasına engel ise de buna rağmen yapılmış olan evlenme, tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için geçerlidir.

Evlenme töreni yapılırken evlendirme memuruna ilişkin uygulanacak şekil koşullarını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

  • Herhangi bir evlendirme memuru olabilir
  • Yurtdışında bir evlendirme memuru olabilir
  • Görev alanı dışında bir evlendirme memuru olabilir
  • Açıklama yapmayan bir evlendirme memuru olabilir
  • Gerekli Niteliği Olan Evlendirme Memuru Olabilir
  • Özel kıyafet giymeyen bir evlendirme memuru olabilir

Bu konuları aşağıda daha ayrıntılı inceleyelim.

Herhangi Bir Evlendirme Memuru Olabilir

Evlendirme Yönetmeliği hükümlerine göre doldurulan ve aksi ispat edilinceye kadar doğruluğu kabul edilen evlenmek isteğine dair müracaat belgesine beyanname denilir.

Evlenme dosyasının İncelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Bu belgeye evlenme izin belgesi denilir.

Evlenme izin belgesi verildiği tarihten itibaren altı ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.

Evlenme izin belgesini alan çiftler Türkiye’de herhangi bir evlendirmeye yetkili makam huzurunda ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler.

Başka bir deyişle evlenme izin belgesini alan çiftlerin mutlaka bu belgeyi veren evlendirme memuru önünde evlenme törenini gerçekleştirmeleri zorunlu değildir. Örneğin Denizli evlendirme memurluğundan evlenme izin belgesini alan çifter dilerlerse İstanbul evlendirme memurluğunda evlenebilirler.

Yurtdışında Bir Evlendirme Memuru Olabilir

Evlenme izin belgesini alan çiftler ülke dışında herhangi bir Türk konsolosluğu huzurunda da aynı şekilde evlenebilirler.

Başka bir deyişle evlenme izin belgesini alan çiftlerin mutlaka bu belgeyi veren evlendirme memuru önünde evlenme törenini gerçekleştirmeleri zorunlu olmadığından dilerlerse yurt içinde dilerlerse Türkiye’nin yurtdışındaki herhangi bir konsolosluğunda evlenebilirler.

Görev Alanı Dışında Bir Evlendirme Memuru Olabilir

Evlenme töreni yapılırken evlendirme memuruna ilişkin uygulanacak şekil koşullarından bir diğeri de evlendirme yetkisi bulunan bir evlendirme memurunun kural olarak görev alanı içinde evlendirme işlemini gerçekleştirmeleridir.

Ancak evlendirme yetkisi bulunan bir evlendirme memurunun görev alanı dışında yaptığı evlendirmelerin de geçerli olacağıdır.

Yeter ki evlendirme yetkisi bulunan bir evlendirme memuru tarafından evlendirme işlemi gerçekleştirilmiş olsun.

Açıklama Yapmayan Bir Evlendirme Memuru Olabilir

Evlendirme memurunun tarafların ve tanıkların önünde kadın ve erkekten her birine ayrı ayrı olmak üzere birbirleriyle evlenmek isteyip istemediklerini sormalarından sonra kadın ve erkeğin olumlu cevap vermesi ve bu cevapların iki tanık tarafından da duyulduğunun doğrulanması üzerine açıklamada bulunulur.

YİBK, 13.1.1985.4/9 içtihadı birleştirme Kararında göre; “Açıklamanın evlenme işlemini gerçekleştiren evlendirme memuru tarafından yapılması gerekir.”

Bu sebeple açıklamanın tanıklardan biri tarafından yapılması mümkün değildir.

Evlendirme memuru, evlenmenin kanuna uygun olarak yapılmış olduğunu açıklar. Evlendirme memuru açıklamasını yüksek sesle yapar.

YİBK, 14.6.1965, 3/3 içtihadı birleştirme Kararında göre; “Evlendirme memurunun açıklaması bildirici niteliktedir. Evlendirme memurunun açıklama işlemi tamamen idari bir şekil işleminden ibarettir.”

Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için kural olarak açıklama zorunluluğu var İse de bu açıklamanın evlendirme memuru tarafından yapılmamış olması/unutulması/alçak sesle yapılmış olmasının gerçekleşen/tamamlanmış olan evlilik işleminin geçerliliğine bir etkisi bulunmamaktadır.

Başka bir anlatımla evlendirme memuru hiçbir açıklamada bulunmasa da evlilik geçerlidir.

Gerekli Niteliği Olan Evlendirme Memuru Olabilir

Evlendirme Yönetmeliği Madde 43 Hükmüne göre; “Evlendirme memuru olarak görevlendirilecek memurların öncelikle öğrenim dereceleri benzerlerinden yüksek olanlar seçilir.”

Evlendirme memurları ihtiyaca göre vali ve kaymakamlarca yapılacak programa uygun olarak eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitime katılacakların kanuni yollukları ilgili kuruluşların bütçesinden karşılanır.

Evlendirme memurlarına meslek içi eğitimlerde;;

  • Türk Medeni Kanunu,
  • Nüfus ve Vatandaşlık Mevzuatı,
  • Umumi Hıfzısıhha Kanunu,
  • Türk Ceza Kanunu,

Evlendirme Yönetmeliği Madde 44. hükmüne göre; Uluslar arası sözleşmelerin evlenmeler ile ilgili hükümleri öğretilir.

Evlendirme Yönetmeliği Madde 43. hükmüne göre; Evlendirme memuru olarak görevlendirilecek memurların öncelikle öğrenim derecesi yüksek olanların yanı sıra konuşma yeteneği iyi ve diksiyonu düzgün bulunanlar arasında genel kültür ve davranışları bakımından olumlu olanlar seçilir.

Evlendirme memuru bu özelliklerden yoksun olsa da evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarını verdikleri anda evlenme oluştuğu için yapılan evlilik geçerlidir.

Özel Kıyafet Giymeyen Bir Evlendirme Memuru Olabilir

Evlendirme Yönetmeliği Madde 48 hükmüne göre; Evlendirme memuru, evlendirme töreninde modeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özel bir cübbe giyer. Bu kıyafetlerin giderleri mensup oldukları kuruluşların bütçelerinden karşılanır.

Evlendirme memurunun evlendirme töreninde modeli Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenen özel bir cübbe giymesi şart ise de evleneceklerden her birine birbiriyle evlenmek isteyip istemediklerini sorduktan sonra tarafların olumlu sözlü cevaplarım verdikleri anda evlenme oluştuğu için törende özel cübbe giyilmemiş olsa da evlilik geçerlidir.

Aile, Aile Hukuku Kapsamı, Evlenmenin Şekil Koşulları, Evlenmeye İlişkin Genel Bilgiler, Evlilik Hukuku,