Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.89 (97.78%) 9 votes

Aile ve Evlilik

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Aile Hukuku ilkeleri – Planlama ilkesi

Aile Hukuku ilkeleri - Planlama İlkesi Aile Hukukunun ilkelerinden biri de planlama ilkesidir. Devlet aile planlamasının Öğretimi...

Mutlak Butlan Davasında Davacı

Mutlak Butlan Davasında Davacı Mutlak Butlan Davası Kamu düzenine ilişkindir. Dava Konusu kamuyu da ilgilendiren toplumun...

Aile Hukuku Kapsamı – Evlenme

Aile Hukuku Kapsamı - Evlenme Resmi evlilik Aile Hukukunun kapsamı içinde kalmaktadır. Evlenme töreni, evlendirme dairesinde evlendirme...

Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri

Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri Eşlerin Evlilik Birliği içinde Hukuki İşlemleri (TMK m. 193) altında...

Evlenmeye Yasal Temsilcinin İzni

Evlenmeye Yasal Temsilcinin İzni Yasal temsilcinin izni, evlenmenin maddi koşullarından olan evlenme ehliyetine sahip olmanın unsurlarındandır....

Evlenme Yaşı Mukayesesi

Evlenme Yaşı Mukayesesi Olağan evlenme yaşı her ülkenin kendi özelliklerine göre belirlenmektedir. Bu özellikler ise ülkenin...

Aile Hukukunda Olması gereken ilkeler – Tanımlanmama ilkesi

Aile Hukukunda Olması gereken ilkeler - Tanımlanmama İlkesi Aile Hukukunun temelini oluşturan kavram aile kavramıdır. Bu...

Eşlerin Birliği Temsil Hakkı

BİRLİĞİ TEMSİL HAKKI (TMK m. 188) Eşlerden her birinin ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları...

Evlenme Yaşı Alt Sınırı

Evlenme Yaşı Alt Sınırı Türk Medeni Kanunu Madde 124 fıkra 1’e göre Erkek veya kadın onyedi...

Boşanma İle İlgili Tüm Hukuki Yazılar

Daha fazla

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

  Müdahil Olunabilir

  Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

  Yargılamanın İadesi İstenebilir

  Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

  Hakim Geçici Önlemleri Alır

  Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  BOŞANMA HABER VE YORUMLAR

  Daha fazla

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

   Maddi ve Manevi Tazminat

   Nafaka

   Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi