4°C
İSTANBUL HAVA DURUMU4°C Kar Yağışlı
DESTEK TELEFONU 0532 442 62 33
BİZDEN HABERLER

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Nitelik Eşe Ait Olmalıdır

Evliliğin Sona Erme Sebepleri

Kadın İçin Bekleme Süresi – İDDET

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü

Aile Hukuku Mevzuatı – Türk Medeni Kanunu

Aile Konutu Şerhinin Evlilik Birliği Sonlandığında Kaldırılması

Boşanmanın Tarihdeki Durumu ve Boşanma Sistemleri

Aile Hukuku ilkeleri – Koruma ilkesi

Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Hakimin Genel Müdahalesi

Nişanın Bozulması Durumunda Manevi Tazminat

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Evlenme Yaşı Alt Sınırı

İddet Süresinin Kaldırılması Davası Usul Hükümleri

Evlenmenin İşlevi – Sürekli Birlik Oluşturma

Evlenme Başvurusunda Şekil Koşulları

Aile Konutu Şerhi İçin İdari İstem

Türk Hukuk Sistemine Göre Evlenmenin Hükümsüzlüğü

Nişanlanmanın Hakları

Aile Hukuku İlkeleri – Şekil İlkesi

Cinsel Nitelikte Yanılma

“Aile Konutu” İrade Dışı Elden Çıkmada Uygulanamaz

Olağan Evlenmeye İzin Davası

Boşanmanın Dayandığı İlkeler

Evlenme Sırasında Evli Bulunma

Aile Konutu Şerhinin Konulması Evlilik Süresince Her Zaman İstenebilir

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

Butlan Kararının Üçüncü Kişiler Yönünden Sonuçları

Dilekte Yanılma

İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır

Nisbi Butlan

Hısımlık

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davasında Görevli Mahkeme

Başvuru Makamı

Mutlak Butlan Davasında Davalı

Butlan Kararının Çocuklar Yönünden Sonuçları

Evlendirme Memuruna İlişkin

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusu İşlemler

Butlan Kararının Sonuçları

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Nişanlıların Birbirlerine karşı yükümlülükleri

Aile Konutu Şerhi Boşanma Davasında Tedbiren Konulabilir

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

Ortak Konut Her Zaman Aile Konutu Değildir

Evlenme Töreni Yapılırken Kişilere ilişkin Şekil Koşulları

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının Hukuki Niteliği

Nişanın Yokluğu

Nişanın Yokluğu

Aile Kavramı

Evliliğin Genel Hükümlerinin Kapsamı

Evlenme Töreni Sırasında Yere İlişkin Şekil Koşulları

Evliliğin Genel Hükümlerinin Eşitlik Özelliği

Yurt İçinde Yapılan Evlendirme

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

“Aile Konutu”nun “Ortak Konut” ile Karşılaştırılması

Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Hakimin Müdahale Türleri

Ekonomik Nitelikte Yanılma

Evlilikte Eşler

Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

Aile Konutu Şerhi Davası ile Bir Başka Davanın Birlikte Açılması

Aile Konutu Şerhi Davası Yargılama Gideri

Eşlerin Meslek veya İş seçimi Hakkı

Aile Hukuku ilkeleri Planlama ilkesi

Eşlerden Birinin Mülkiyetinde Bir Konut Bulunmalıdır

Aile Konutu Şerhi İçin Yargısal İstem

Nişanlılık Sona Ermiş Olmalıdır

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

Genel Olarak Evlenmeye ilişkin Genel Bilgiler

İrade Sakatlığı

Askeri öğrencilik

Boşanma kanunları boşanmanın eşler ile ilgili mali sonuçları yoksulluk nafakasıx

Aile Hukukuna ilişkin genel bilgiler

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Kamuya Açık Hayat

İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır

Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Koşulları

Evlenme Töreni Sırasında Davetlilere İlişkin Şekil Koşulları

Evlenme Töreni Sonrası Dini Tören Yapılması

Hakim Vicdanen Kanaat Getirmelidir

Evlatlık İlişkisi

Nişanlıların Yükümlülükleri – EVLENME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

Sağlık Raporu

Aile Konutu ile ilgili Kira Sözleşmesinin Feshinin iptali Davası Usul Hükümleri

AİLE MALLARI

Evlilik Birliği Sürerken Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Davası Usul Hükümleri

Evlilik birliği içerisinde edinlen malların tasfiyesi, boşanmanın feri niteliğinde değildir

Boşanma kavramı ve boşanma nedir

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davasında Diğer Usul Kuralları

Nişanın Bozulması Sonucunda Hediyelerin geri verilmesi Davasında Usul Hükümleri

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Şekli

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Gizli Hayat

Evlendirme Töreni sırasında Tanıklara İlişkin Şekil Koşulları

Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Hakimin ÖZEL Müdahalesi

Aile Konutu Şerhinin Evlilik Birliği Sürerken Kaldırılması

Aile Konutu Devri İptali Davasında Davalı

Aile Konutu nun Ortak Konut ile Karşılaştırılması

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

Kocanın Soyadını Kullanma İznini Kaldırma Davası

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı

Evliliğin Genel Hükümlerinin Emredici Nitelik Özelliği

Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç

Mutlak Butlan Davasında Davacı Cumhuriyet Savcısı

Aile Hukuku Mevzuatı

Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü

Kadının Önceki Soyadını Kullanma Hakkı

Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır

Türk Hukukunda Aile Konutunun Tanımı

Evliliğin Mahkeme Kararı ile Sonlanması

Hakimin Müdahale Koşulları Maddi Koşul

Genel Olarak Evlenmenin Sona Ermesi

Aile Hukuku İlkeleri – Birlik ilkesi

Hakimin Müdahale Koşulları Şekli Koşul

Butlan Kararının Eşler Yönünden Sonuçları

Aile Konutu Şerhi Davasında Harç

Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları

NİŞANLILIĞA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

Eşlerin Birliği Temsil Hakkı

Doğacak Çocuklar Açısından Önemi

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Dayanışma Yükümlülüğü

Hakimin Müdahalesini İsteme Davası

Olağan Dışı Evlenme Yaşı

Evlilik Birliğinin Korunması 2

Aile Konutu Tespit Davası

Yurt Dışında Yapılan Evlendirme

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evlilik Birliğinin Korunması

Nitelik Önemli Olmalıdır

Aile Konutunun Unsurları

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar

Evlilik Birliğinin ilişkileri

Türkiye’de Yabancıların Evlenmesi

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar

Bekleme Süresinin Sınırları

Evlenmeye İtiraz

Nişanın Butlanı

Akıl Hastalığı

Korkutma

Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Davası Usul Esasları

Başvuracak Kişiler

Başvurunun Yapılması

Evlenmenin Yokluğu

Boşanan Kadının Soyadı

Kayın Hısımlığı

Nişanlılık

Nişanlılığın Oluşumu - Tarafların Ehliyeti

Nişanın İradi Sebeplerle Sonlandırılması

Sürekli İhtiyaçlar için Kullanılmalıdır

Aile Konutu Şerhinin Niteliği

Evlenmeye Yasal Temsilcinin İzni

Sürekli İhtiyaçlarda Sağlanan Yetkiler

Evlenmenin Maddi (Somut) Koşulları

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir

Genel Olarak Evlenme Ehliyeti

Hediye Alışılmışın Dışında Olmalıdır

Evlenme Yaşı Üst Sınırı

Kişiye Sıkı Sıkıya bağlıdır

Butlan Davasında Yargılama Usulü

Butlan davasında Taraf Teşkili

Eşlerin Birlikte Yaşama Hakkı

Hakim Geçici Önlemleri Alır

Türkiyede Vatansızların Evlenmesi

Eşlerin Kişisel Durumları

Nitelik Önemli Olmalıdır

Kesin EVLENME Engelleri

Türkiyede Mültecilerin Evlenmesi

İkinci Evliliğin Sonlanması

Nişanlılığın Hukuki Niteliği

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Aile Hukuku ilişkileri

EVLENMENİN ŞEKLİ KOŞULLARI

Evlenme Başvurusunun Kabulü

Cumhuriyet Savcılığına Bildirim

Ayırt Etme Gücü

Aile Konutu Kavramı

Butlanı Gerektirmeyen Sebepler

NİŞANIN BOZULMASININ SONUÇLARI

Evlenmenin butlanı

Nişanlılığın Tanımı

MUTLAK BUTLAN

Müdahil Olunabilir

Aldatma

Vatandaşlık