Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.89 (97.78%) 9 votes

Aile ve Evlilik

Nişanın Bozulmasının Sonuçları

NİŞANIN BOZULMASININ SONUÇLARI (TMK. m. 120-123) Aile Hukuku Kapsamında ele alınan Nişan Kavramının Nişanın Bozulması durumunu da...

Evlenme Olgunluğuna Sahip Olunmalıdır

Evlenme Olgunluğuna Sahip Olunmalıdır Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için izin istenilenin evlenme olgunluğuna...

Butlan Hallerinin Karşılaştırılması

Butlan Hallerinin Karşılaştırılması Mutlak butlan ve nisbi butlan hallerini ayrı olarak inceledikten sonra şimdi de butlan...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Evlenme Töreni Yapılamayacak Yerler

Evlenme Töreni Yapılamayacak Yerler Evlenme çok sıkı şekil koşularına bağlanırken evlenme töreninin yapılabileceği yerler konusunda da...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının Hukuki Niteliği

"Aile Konutu Davalarında" Eşin Açık Rızasının hukuki Niteliği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde...

Türkiyede Mültecilerin Evlenmesi

Türkiye'de Mültecilerin Evlenmesi Vatansızlar da olduğu gibi mültecilerin de evlenme başvuruları Türkiye’deki evlendirme memurları tarafından kabul...

Evlenme Yaşı Mukayesesi

Evlenme Yaşı Mukayesesi Olağan evlenme yaşı her ülkenin kendi özelliklerine göre belirlenmektedir. Bu özellikler ise ülkenin...

Aile Hukukuna ilişkin genel bilgiler

AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER Türk Medeni Hukuku, Özel hukukun en geniş bölümünü oluşturmaktadır. Turgut AKINTÜRK, Medeni...

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Çocuklara Özen Yükümlülüğü ÇOCUKLARA ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında düzenlenmiştir. Evliliğin anayasası...

Boşanma İle İlgili Tüm Hukuki Yazılar

Daha fazla

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

  Müdahil Olunabilir

  Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

  Yargılamanın İadesi İstenebilir

  Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

  Hakim Geçici Önlemleri Alır

  Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  BOŞANMA HABER VE YORUMLAR

  Daha fazla

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

   Maddi ve Manevi Tazminat

   Nafaka

   Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi