Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.89 (97.78%) 9 votes

Aile ve Evlilik

Dava Konusu Yapılabilir

Dava Konusu Yapılabilir Türk Medeni Kanununda evlilik birliğini temsiline ilişkin olarak çıkabilecek sorunların giderilebilmesi/aşılabilmesi/çözümlenebilmesi için değişik...

Müdahil Olunabilir

Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması

Evlendirme Memuru Bulunmadan Yapılması TMK m. 142. Hükmüne göre; Aynı cinsiyette bulunmayan iki kişinin hukuk düzeninin...

Yeniden Evlenme Sırasında Geçerli Evlilik Olmalıdır

Yeniden Evlenme Sırasında Geçerli Evlilik Olmalıdır Mevcut evliliğin mutlak butlan sebebi olarak kabul edilebilmesi için hukuk...

Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme

Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine...

“Aile Konutu” Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar

Aile Konutu Fiili Kullanım Uygulama Kapsamında Kalmayanlar Bir oturma yerinin aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut sayılabilmesi...

Nişanın Yokluğu

Nişanın Yokluğu Türk Medeni kanununda eşcinsel evlilikler yasaklanmıştır. Bu nedenle eşcinslerin; kendi aralarında veya toplum içerisinde...

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar

Nişanlanmanın Sağladığı Haklar Nişanlılığın/karşılıklı evlenme vaadinde bulunmanın sağladığı hakları aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyebiliriz; daha detaylı...

Aile Hukuku MEVZUATI

Aile Hukuku MEVZUATI Aile Hukukunun mevzuatını aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz; Türk Medeni Kanunu, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Diğer...

Yabancılık Unsuru

Yabancılık Unsuru Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki milli hukukuna tabidir. Evliliğin şekline...

Boşanma İle İlgili Tüm Hukuki Yazılar

Daha fazla

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

  Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

  Müdahil Olunabilir

  Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

  Yargılamanın İadesi İstenebilir

  Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

  Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

  Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

  Hakim Geçici Önlemleri Alır

  Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

  Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

  Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

  Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

  Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

  BOŞANMA HABER VE YORUMLAR

  Daha fazla

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

   Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

   Maddi ve Manevi Tazminat

   Nafaka

   Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi